Energi Norge

Innhold

EU kan styrke verdiskapingen i norsk fornybarnæring

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Alvorlig mann foran murvegg

Energi Norges Knut Kroepelien (f.v) la vekt på at EUs "Vinterpakke" kan gi betydelige muligheter for verdiskaping for norsk fornybarnæring da han deltok på et seminar i regi av Cicero og Zero torsdag. Foto: Eivind Hodne Steen

Dersom EUs nye reformpakke for energimarkedet utarbeides på riktig måte, kan det gi muligheter for økt verdiskaping i norsk fornybarnæring. Dette var Energi Norges hovedbudskap på et seminar i regi av Cicero og Zero torsdag, der betydningen av EUs såkalte "Vinterpakke" for Norge var tema.

EU-kommisjonens foreslåtte regelverk for energimarkedet i Europa, kalt "Clean Energy for all Europeans", omfatter åtte regelverksforslag som vil innebære endringer i helt sentrale rammebetingelser for norsk fornybarnæring etter 2020. Dette kan gi betydelige muligheter for økt verdiskaping for norsk fornybarnæring – om regelverket utarbeides på riktig måte.

Næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge la vekt på nettopp dette i sitt innlegg på seminaret.

– Styrkede prissignaler i markedet og bedre mellomlandsforbindelser vil kunne få frem de store verdiene i den norske, rene, regulerbare vannkraften, og i andre deler av verdikjeden. EU-kommisjonens forslag er et steg i riktig retning, men det tas fremdeles for mange forbehold og er for mye inkonsistens i det som er på bordet, sa Kroepelien.

Han uttrykte særlig bekymring for hvilken rolle EUs klimakvotesystem vil få, og viste til en rapport utarbeidet av Thema Consulting Group om det uheldige forholdet mellom statsstøtte til moden teknologi og klimakvoteprisen.

Bredt forslag

EU-kommisjonens forslag konsentrerer seg om videreutvikling av det indre energimarkedet i Europa. Det foreslås blant annet tiltak for mer velfungerende intradag- og balansemarkeder for væravhengig fornybar energi, slik at prissignaler i større grad gir samfunnsøkonomisk gode investeringsbeslutninger.

Kommisjonen foreslår også å begrense bruken av nasjonale kapasitetsmarkeder, og å stramme inn på støtte til moden fornybar teknologi. Disse grepene støttes av Energi Norge.

– Kommisjonens forslag er i tråd med våre innspill om å markedseksponere moden fornybar energi, sier Kroepelien.

EU foreslår i tillegg å øke målet for energieffektivisering fra 27 prosent til 30 prosent, og å gjøre dette bindende på europeisk nivå.

Synspunktene til Energi Norge er også utypet i et omfattende brev som ble sendt til Olje- og energidepartementet (OED) torsdag. Der pekes det særlig på viktigheten av at Norge – sammen med våre nordiske naboer – bidrar til å avklare de viktigste utestående markedsreguleringsspørsmålene og sikre bedre konsistens med klimakvotesystemet, ETS.

  1. Brev: Innspill til OED om Vinterpakken

    Les Energi Norges brev til Olje- og energidepartementet (OED) hvor det særlig pekes på viktigheten av at Norge bidrar til å avklare de viktigste utestående markedsreguleringsspørsmålene i EU og sikre bedre konsistens med kvotehandelssystemet (februar 2017).

Relevante publikasjoner

  1. Rapport: Bør støtte til moden fornybarteknologi fases ut?

    Les rapporten som Thema Consulting Group har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge om det uheldige forholdet mellom statsstøtte til moden fornybarteknologi og klimakvoteprisen (februar 2017).

  2. Rapport: Klimatiltak for Europa etter 2020

    Les Energi Norges forslag til hvordan Europa kan løse klimautfordringen etter 2020. Innspillet er på engelsk.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: