Energi Norge

Innhold

Rapport, Energibruk og klima

Publisert

Rapport: Bør støtte til moden fornybarteknologi fases ut?

Les rapporten som Thema Consulting Group har utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge om det uheldige forholdet mellom statsstøtte til moden fornybarteknologi og klimakvoteprisen (februar 2017).