Energi Norge

Innhold

EU styrker klimakvotesystemet

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

mange mennesker sitter i en halvrundsal. Foto

Foto: Benoît Bourgeois

Etter to års forhandlinger kom EU torsdag frem til enighet om innstramminger i EUs klimakvotesystem ETS. Dette er avgjørende for å sikre utslippsreduksjoner i industrien og kraftsektoren i Europa i tråd med Paris-avtalen.

EUs medlemsland og Europaparlamentet ble i dag enige om endringer i EUs klimakvotedirektiv for perioden 2021-2030. Sentralt står justeringen i utslippstaket gjennom endring av den årlige nedtrappingsfaktoren fra 1,74 til 2,2. Videre ble det enighet om å styrke kvotereserven MSR ved å trekke ut en større andel av overskuddskvoter fra markedet. En ny mekanisme skal sikre permanent sletting av overskuddet fra 2023. De siste spørsmålene i forhandlingen gjaldt gratistildeling, kompensasjon og bruk av ulike fond.

Mest effektive løsning

– Energi Norge er glad for at det nå er enighet om å styrke det sentrale virkemiddelet i klimapolitikken. Karbonprising gir oss den mest effektive veien mot lavutslippssamfunnet selv om det også er behov støtte til forskning og utvikling av umodne teknologier, sier direktør i Energi Norge, Sigrid Hjørnegård.

Neppe ambisiøst nok

Dagens vedtak skal nå formaliseres før det publiseres og trer i kraft. Regelverket er EØS-relevant og skal innlemmes i EØS-avtalen.

– Vi skulle ha ønsket oss en enda mer ambisiøs enighet. En årlig nedtrappingsfaktor på 2,4-2,6 hadde vært mer i tråd med Paris-avtalen og vi skulle gjerne ha sett mer dyptgripende sletting av kvoteoverskuddet. Vi er usikre på om dagens enighet er nok til å gjøre ETS til et kraftfullt virkemiddel mot 2030 avslutter Hjørnegård.

I tiden fremover vil EUs vinterpakke med et regelverk for å håndtere samvirkningen mellom ETS og fornybarstøtte bli viktig. Dette antas vedtatt høsten 2018.

Hele vedtaket kan du lese her.

Energi Norges poltiske sak om ETS kan du lese her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: