Energi Norge

Innhold

Kan kutte 99 prosent av utslipp fra byggeplasser

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Byggeplass

Totalt slippes det ut 340.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig. Utslippene kan reduseres med nær 99 prosent ved å erstatte fossile energi med strøm og fjernvarme på byggeplassen.

Tidlig bruk av strøm og fjernvarme i byggeprosesser kan redusere nesten alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser, viser en rapport som ble lagt frem tirsdag.

 1. Rapport: Utslippsfrie byggeplasser

  Les rapporten DNV GL har utarbeidet på vegne av Energi Norge, Norsk Fjernvarme og Enova – i samarbeid med Bellona – med formål om å gi grunnlag for økt fokus på energibruk og potensial for utslippsreduksjoner på byggeplassen (juni 2017).

Totalt slippes det ut 340.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig.

En ny rapport utarbeidet av DNV GL på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona viser at disse kan reduseres med nær 99 prosent, blant annet ved å legge strøm og fjernvarme som likevel skal inn i bygget frem til byggeplassen før byggearbeidene starter.

Sigrid Hjørnegård om fossilfrie byggeplasser

Se hva NTB skriver om rapporten mandag 

– Det er paradoksalt at mange miljøbygg i dag bygges på fossile byggeplasser. Årsaken er trolig at utslipp på byggeplassen har fått for liten oppmerksomhet. Det håper vi den nye rapporten vil endre på, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

I tillegg til CO2-utslippene, kan 96 prosent av 4,7 tonn NOx-gasser fra byggeplasser kuttes ved bruk av alternative energikilder og bedre planlegging, fremgår det av rapporten.

Det er første gang utslipp fra både anleggsmaskiner, transport, oppvarming og byggtørk på byggeplasser er beregnet samlet. Rapporten ble presentert på Energi Norges fornybarseminar og sommerfest på Stratos i Oslo 23. mai.

Handler om planlegging

Rapporten tar utgangspunkt i tall fra konkrete byggeplasser og erfaringer fra mange aktører i forskjellige bransjer. Basert på dette materialet har DNV GL modellert opp en gjennomsnittlig byggeplass.

Ulseth har tro at strøm og fjernvarme kan erstatte fossil energi fra første spadetak.

– Dette handler først og fremst om arbeidsmetoder, planlegging, prosesstyring og maskinpark. Planlegger man godt, er det relativt enkelt å bytte ut fossil diesel, fyringsolje og gass til anleggsmaskiner, transport og byggtørk med fjernvarme og strøm på byggplassen. Dette skal jo på plass når bygget står ferdig uansett, sier Ulseth.

Gir oversikt

Det mest tilgjengelige per i dag er å fjerne utslippene til byggtørk, mens det kreves noe mer utvikling i markedet for elektrifiserte anleggsmaskiner.

– Det er ikke regnet ut hva et slikt skifte vil koste, men det må utvilsomt være økonomisk interessant. Og selvsagt må man ha overgangsløsninger for aktørene, sier Ulseth.

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme tror rapporten kan både skape bevissthet og endringsvillighet i byggebransjen.

– Metodikken gjør det mulig å kalkulerer potensielle utslipp og hva man må gjøre for å kutte dem før man setter i gang med et prosjekt, sier han.

Eurelectric-sjef Kristian Ruby kommer også til Stratos

Meld deg på i dag!

  1. 2. juni 2020,

   Webinar, Zoom

   Webinar: Innføringskurs i RMEs reguleringsmodell

   Kurset tar for seg NVEs reguleringsmodell og gir en grundig innføring i hvordan NVE beregner effektivitet og inntektsrammer for nettselskap.

  Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: