Energi Norge

Innhold

Rapport: Utslippsfrie byggeplasser

Les rapporten DNV GL har utarbeidet på vegne av Energi Norge, Norsk Fjernvarme og Enova – i samarbeid med Bellona – med formål om å gi grunnlag for økt fokus på energibruk og potensial for utslippsreduksjoner på byggeplassen (juni 2017).

Ifølge rapporten kan tidlig bruk av strøm og fjernvarme i byggeprosesser kan redusere nesten alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser. Totalt slippes det ut 340.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser årlig. Dette tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lettere kjøretøy i Oslo.

Rapporten viser at utslippene kan reduseres med nær 99 prosent, blant annet ved å legge strøm og fjernvarme som likevel skal inn i bygget frem til byggeplassen før byggearbeidene starter.