Energi Norge

Innhold

Subsidier på tvers av land må speile eksportkapasitet

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

To menn i vernedress og hjelm snakker sammen foran en vindmølle. Foto

Foto: TrønderEnergi

EU-kommisjonen har foreslått at landene i det indre energimarked fra 2020 skal åpne deler av sine støttesystemer til fornybar energi for anlegg i andre land. Energi Norge mener at forslaget bør endres for å oppnå at ny fornybar kan fortrenge produksjon med CO2-utslipp.

I november 2016 foreslo EU-kommisjonen et revidert fornybardirektiv som skal gjelde fra 2020. Direktivet regulerer blant annet mål for fornybar energi, rammer for støttesystemer, rettigheter og plikter for markedsaktørene og opprinnelsesgarantier.

Kommisjonen foreslo at alle land skal åpne 10-15 prosent av sine støttesystemer for anlegg i andre land fra 2020. Dette er en del av integrasjonen av det indre energimarked på tvers av landegrenser basert på at fornybarmålet for 2030 er et felles bindende europeisk mål, ikke på nasjonale mål.

Må erstatte fossil produksjon

  1. How can Europe best open up support to renewable energy across national borders?

    Energi Norge har sammen med Frontier Economics foreslått konkrete endringer til direktivforslaget (november 2017).

Energi Norge mener at forslaget må endres for bedre å sikre at ny fornybarproduksjon faktisk fortrenger produksjon med klimagassutslipp. Dette er nå en sentral del av debatten i Europaparlamentet frem mot avstemming 28. november, og blant medlemslandene frem mot et sentralt energiministermøte 5. desember.

– Energi Norge mener primært at karbonprising gjennom klimakvotehandelssystemet ETS er den mest effektive og målrettede måten å nå klimamålene på. Støtte til moden teknologi bør fases ut etter 2020, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Ta hensyn til fysisk kraftflyt

– Vi ser imidlertid at mange land vil få godkjent støtteordninger også etter 2020. Da er åpning av slik støtte på tvers av landegrenser prinsipielt riktig for å integrere markedet og bygge ny produksjon der de naturgitte forholdene er best. For å få til dette på en måte som ikke bare fører til mer innelåst produksjon, må forslaget endres for å hensynta eksportkapasitet slik at produksjon med utslipp faktisk fortrenges fra markedet, fastslår Kroepelien.

Energi Norge har derfor sammen med Frontier Economics foreslått konkrete endringer til direktivforslaget som skal sikre dette.

Les også EUs vinterpakke med markedsløsninger for fornybar energi.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: