Energi Norge

Innhold

How can Europe best open up support to renewable energy across national borders?

Energi Norge har sammen med Frontier Economics foreslått konkrete endringer til direktivforslaget (november 2017).