Energi Norge

Innhold

Innfører forbud mot oljefyring fra 2020

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Energibygget Solsmaragden i Drammen er ikledd grønne solceller.

Grønne solceller en integrert del av fasaden til kontorbygget Smaragden på Union brygge i Drammen der Glitre Energi holder til. Foto: Øyvind Berg

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. I tillegg sendes et forslag om forbud mot oljeoppvarming blant annet på byggeplasser på høring.

– Forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming er noe vi har jobbet lenge for og er et viktig bidrag til en utslippsfri byggsektor, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

Hun synes det er gledelig at regjeringen også vurderer å inkludere midlertidige bygninger, som for eksempel brakkerigger på byggeplasser, i forbudet.

– Utredningen DNV GL nylig gjorde for Energi Norge, Norsk Fjernvarme og Enova viser at potensialet for utslippskutt knyttet til oppvarming på byggeplasser er stort. Det er derfor bra at regjeringen tar tak i dette, sier Bøe Wensaas.

Ideelt sett burde all oppvarming på byggeplassen inkluderes i forbudet, også det som brukes til byggtørk og fasadeoppvarming, understreker hun.

 Utslipp knyttet til oppvarming på byggeplassen kan kuttes ved å ta i bruk strøm og fjernvarme tidlig.

Alternativer til fossil olje

Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hoved- og tilleggsoppvarming. Klima- og miljødepartementet viser i en pressemelding til at høringsrunden har avdekket at det finnes gode fornybare alternativer til bruk av mineralolje.

– De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, flis- og pelletskjeler, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Videre mener regjeringen at det må være et mål at også bygge- og anleggsplassene er mest mulig fossilfrie i fremtiden. De vil derfor i løpet av året utrede muligheten for å redusere eller fase ut bruk av mineralolje til oppvarming og bygningstørking ved bygge- og anleggsplasser.

– Rapporten vi la frem viser at tidlig bruk av strøm og fjernvarme i byggeprosesser kan redusere 99 prosent av CO2-utslipp fra norske byggeplasser. Det er paradoksalt at mange miljøbygg i dag bygges på fossile byggeplasser, men dette handler først og fremst om planlegging. Strøm og fjernvarme skal jo på plass når bygget står ferdig uansett, sier Bøe Wensaas.

Forskrift sendt til ESA

Forskriften med oljeforbudet er meldt til ESA i tråd med EØS-høringsloven. Dette innebærer at forslaget sendes på høring i hele EØS-området. ESA, EU-kommisjonen og andre EU og EØS-land har da mulighet til å komme med kommentarer. Forskriften kan formelt vedtas når høringen er gjennomført, vanligvis etter tre måneder.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent i forhold til 1990. Regjeringen arbeider for å få en avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene.

I 2015 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 739 000 tonn CO2. I 2015 var Norges totale utslipp 53,9 millioner tonn CO2. Forbudet regjeringen foreslår er beregnet å redusere utslippene med 340 000 tonn CO2 i året.

Les pressemeldingen fra klima- og miljødepartementet

Bakgrunn for forbudet, konsekvensutredning, høringsnotat og høringsinnspill finnes her.
Du kan lese forskriften her.

Tidlig bruk av strøm og fjernvarme i byggeprosesser kan redusere nesten alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser!

Vi har kartlagt potensialet for utslippskutt.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: