Energi Norge

Innhold

Vil utvikle infrastruktur for utslippsfri transport

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

World Electric Vehicle Parade, et internasjonalt arrangement som i år gikk av stabelen i Oslo

Regjeringen vil utarbeide en nasjonal plan for ladeinfrastruktur for elbiler, fyllestasjoner for hydrogen og biogass, samt klimavennlig drivstoff innenfor innenriks sjøfart. Foto: Kristian S. Moen/Oslo kommune

Regjeringen vil utarbeide en nasjonal plan for infrastruktur for utslippsfri transport, herunder elektrifisering og hydrogen, ifølge Klimameldingen som ble lagt frem fredag. Dersom virkemidlene legger til rette for det, kan Norge bli det første fullelektrifiserte samfunnet i verden innen 2050, mener Energi Norge.

Klimameldingen – som er regjeringens strategi for hvordan Norge kan nå utslippsmålene frem mot 2030 – peker på at transportsektoren står for hoveddelen av de ikke-kvotepliktige utslippene. Regjeringen setter seg derfor et arbeidsmål for utslippskutt i denne sektoren på 35-40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. Her er omstilling til elektrisk transport et sentralt tema.

– Vi er glade for at regjeringen er tydelig på behovet for omlegging av transportsektoren i Norge frem mot 2030. Klimameldingen bekrefter vår oppfatning om at elektrifisering må være hovedstrategien, støttet av biodrivstoff, sier Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Fornybarnæringen beredt

Regjeringen vil blant annet utarbeide en nasjonal plan for ladeinfrastruktur for elbiler, fyllestasjoner for hydrogen og biogass, samt klimavennlig drivstoff innenfor innenriks sjøfart.

– Det vil bli svært krevende å oppnå 35 til 40 prosent utslippskutt i transportsektoren innen 2030, men fornybarnæringen står klar til å foreta nødvendige investeringer hvis virkemiddelbruken legger til rette for det. Et fond for næringstransport blir sentralt, ved siden av Enova og avgifter, sier Hjørnegård.

Hun understreker at dersom virkemidlene legger til rette for det, kan Norge bli det første fullelektrifiserte samfunnet i verden innen 2050.

Regjeringen vil oppfylle klimamålene for 2030 hovedsakelig ved å ta tak i innenlandske utslippsreduksjoner, i tillegg til nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.

Les pressemeldingen fra regjeringen

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: