Energi Norge

Innhold

– Her bestemmes Europas energi- og klimapolitikk

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

mann med skjegg. foto

Eivind Hodne Steen gleder seg til Vinterkonferansen hvor blant annet IKT-sikkerhet og digitalisering, med Jamie Shea i NATO, står på programmet. Foto: Øystein Andreas Bjerke

Vinterkonferansen er lagt til Brussel i år. I den anledning har vi tatt en prat med vår mann i energihovedstaden – om viktig energisamarbeid, politiske prosesser i sluttfasen og den kommende Vinterkonferansen.

Elektrifisering – ta kraften i bruk, også i Europa!

 

Siden 2008 har Energi Norge vært til stede i Belgias hovedstad for å sitte tettest mulig på prosessene som regulerer markedet. På de nordiske organisasjonenes felles energikontor Nordic Energy Office i Brussel jobber Energi Norges Eivind Hodne Steen. 

Bare et steinkast fra EU-kommisjonens hovedkvarter sitter Hodne Steen. Han er 36 år gammel og utdannet statsviter ved Universitetet i Oslo og ved College of Europe i Belgia. 

Hva liker du best med å jobbe i Brussel?

Det aller beste er vel at jeg får brukt utdannelsen min og språkkunnskapene mine. Samtidig liker jeg at det skjer mye i Brussel, man får virkelig følge med på utviklingen av det som skjer i Europa. Her styres verdens største økonomi, det er utrolig gøy å være en del av.

Kan du fortelle litt om Norges energisamarbeid i Brussel?

Vi er en del av to formelle samarbeid i Brussel. Det er Eurelectric og Nordenergi.

Eurelectric er vår europeiske bransjeforening. Dette er et samarbeid som er veldig viktig for oss. Gjennom Eurelectric får vi større innflytelse enn vi ville fått alene. Her sitter vi i møter med ledelsen fra Europas ledende globale selskaper slik som Enel, Vattenfall og EDF. Dette er selskaper med stor påvirkningskraft.

Nordenergi er et samarbeid mellom de nordiske kraftforeningene og Island. Norge deltar i ulike utvalg og samarbeidsgrupper. Nordenergi jobber for å fremme felles interesser i det nordiske markedet og overfor EU.

Jeg vil også nevne at både Statkraft og Agder Energi har fulltidsansatte på kontorfellesskapet Nordic Energy Office. De stiller for Energi Norge i ulike arbeidsgrupper i Eurelectric, som representanter på vegne av hele bransjen.

Hva er det viktigste som skjer i EUs energi- og klimapolitikk akkurat nå?

Det er mye som skjer i EUs energi- og klimapolitikk i disse dager. Stort sett alle krafthandelsreglene i Europa og energipolitikken ligger på bordet.

For eksempel er beslutningen av krafthandelsreglene og fornybarpolitikken nå i sluttfasen. 2018 markerer slutten på fire år med arbeid for å finne ut av hvordan 2030-målene for klima og energi i EU skal nås. Akkurat nå sitter Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen og sluttforhandler lovene i såkalte triloger.

Kan du nevne noen EU-trender som vil treffe Norge i nærmeste fremtid?

Kraftmarkedet i Europa er i endring. Vi i Norge har et helt fornybart system, men både i Norden og resten av Europa fases det ut kullkraft og delvis kjernekraft. En omstilling med sol, vind og lagring skal integreres i systemet.

Dette skaper utfordringer og krever nye løsninger i systemdriften. Selv vårt robuste fornybare system vil i økende grad bli eksponert for endringer, ettersom vi vil bli tettere fysisk sammenkoblet med disse. Det gir utfordringer, men først og fremst muligheter for norsk fleksibel vannkraft.

En annen trend som vil treffe Norge er at forbrukerne i enda høyere grad skal stå i sentrum. I Norge har vi lenge hatt et forbrukervennlig system med høy konkurranse, mangfold av produkter og enkle muligheter for å bytte strømleverandør. Dette blir enda viktigere fremover.

Vinterkonferansen arrangeres i Brussel i april, hva gleder du deg mest til?

Personlig gleder jeg meg spesielt til seksjonen hvor vi skal ta for oss IKT-sikkerhet og digitalisering. Jamie Shea i NATO kommer for å snakke om digitale trusler og hvordan de ser på denne utfordringen.

Man vil også få et større innblikk i nettselskapene som står foran flere endringer. Det dreier seg om nye aktører, mindre stabilitet og hvem som skal ha ansvar for hva. Bente Hagem i Statnett, som også er styreleder i Entso-E, kommer for å snakke om dette fra sentralnettoperatørenes side.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: