Energi Norge

Innhold

– Vannkraften er for viktig til å bli glemt av Brussel

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Seminar med mennesker på scene. foto

Forrige uke arrangerte Energi Norge et seminar i Brussel om betydningen av den fleksible vannkraften. Fungerende Head of Office Andrea Torjussen ved Energi Norges Brusselkontor pekte på viktigheten av å ikke overse den fleksible kraften.

Europas ambisjonsnivå for et grønt kraftsystem er høyt, men den rene og fleksible vannkraften må løftes ytterligere i unionens strategi.

Dette var temaet for et arrangement i regi av Energi Norge på Norwegian House i Brussel forrige uke.

– Vannkraften er for viktig til å bli glemt i Brussel, sier fungerende Head of Office Andrea Torjussen ved Energi Norges Brusselkontor.

Hun peker også på at Kommisjonen ofte tar vannkraften for gitt og at fleksibilitetspotensialet overses.

Balansert kraftsystem

I Europa har man tatt mange viktige steg mot et grønt kraftsystem. Det viser høstens utviklinger i forhandlingene rundt den nye energimarkedspakken (Vinterpakken) og lanseringen av Kommisjonens strategi for kutt av klimautslipp mot 2050.

I et kraftsystem som i økende grad skal basere seg på produksjon fra fornybare energikilder, er det et behov for ren og fleksibel kraft som kan balansere vind og sol. Batterier og andre lagringsteknologier vil kunne bidra, men vannkraften vil også være en viktig fleksibilitetsressurs i fremtiden.

– Vannkraftens potensiale må anerkjennes og synliggjøres i Europa samtidig som den sikres like konkurransevilkår, sier Torjussen.

For lite potensial

Kommisjonen presenterte under seminaret sin langsiktige strategi for reduksjon av klimagassutslipp. Her har fleksibilitetsressurser i kraftsystemet en viktig rolle, også vannkraften. Samtidig ble det klart at vannkraften per i dag ikke blir fremhevet av Kommisjonen som en teknologi som kan bidra betydelig i fremtiden. Dette fordi det er en teknologi som kun få medlemsland har, og fordi potensialet for ny vannkraft i EU vurderes som lite.

I den avsluttende paneldebatten ble det allikevel flere som påpekte at det trengs et velfungerende integrert kraftmarked som gir fleksibilitetsressursene en verdi. Dette betyr også utbygging av nødvendig infrastruktur, som kan frakte nordisk vannkraft til Europa.

Effektiv turbin

Under seminaret ble en ny rapport det EU-finansierte prosjektet, Hydroflex, lansert. Prosjektet søker å øke verdien av vannkraft ved å se på teknologiske løsninger som kan optimalisere produksjon og lagringsmuligheter. Et mål for prosjektet er å utvikle en ny og mer effektiv turbin.

Hydroflex har i rapporten utviklet tre scenarioer for det Europeiske kraftsystemet. Scenarioene ser på ulike faktorer for å analysere hva behovet vil være for fleksibel vannkraft i fremtiden og lønnsomheten av dette. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: