Energi Norge

Innhold

Behov for samordning av politikk i EU

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Mennesker som sitter ved et bord. foto

Under lansering av den nye studie om de overlappende virkningene av EUs energi- og klimapolitikk i Brussel denne uken. Anne Bolle i Statkraft (til venstre) styrte paneldebatten. Foto: Andrea Torjussen

Mot 2030 fortsetter EU med tre hovedmål i sin energi- og klimapolitikk – et fornybarmål, et energieffektiviseringsmål og et utslippsmål. Nå er faren at målene overlapper hverandre og gir økte kostnader.

Utfordringen er at effekten av hovedvirkemiddelet som er innført for å nå utslippsmålet, undergraves av virkemidlene som brukes for å nå fornybar- og energieffektiviseringsmålet. Denne utfordringen betegnes som overlappende politikk og medfører potensielt en betydelig økt kostnad for å nå EUs mål.

Må bruke styringsregelverket
Eurelectric

Lansering av ny studie om de overlappende virkningene av EUs energi- og klimapolitikk. Foto: Andrea Torjussen

Energi Norge har bidratt til en studie utarbeidet av I4CE og Enerdata som analyserer de overlappende virkningene av EUs energi- og klimapolitikk. Studien viser tiltak som kan tas i bruk for å sikre at de ulike virkemidlene ikke undergraver hverandre.

– Studien peker på at utfordringen med undergravende virkninger, som følge av overlappende politikk, må håndteres gjennom styringsregelverket i EUs Clean Energy Package, sier direktør for marked og kunder Knut Kroepelien i Energi Norge.

Styringsregelverket er en del av EUs rammeverk for energi- og klimapolitikken frem mot 2030. Dette regelverket har vært til forhandling og ble vedtatt denne uken.

Les også: Nytt styringsregelverk for energi og klima i EU

En realitet i EU

Tirsdag denne uken lanserte den europeiske bransjeforeningen Eurelectric den ferske studien i Brussel. Her presenterte I4CE og Enerdata sine funn og det var lagt opp til en paneldebatt, styrt av Anne Bolle i Statkraft, i etterkant.

Under debatten ble det tydelig at ingen legger skjul på at utfordringen med overlappende politikk er en realitet i EU, men at det er vanskelig å gjøre dette perfekt. Virkemidlene vil fortsette å være basert på politiske kompromisser, og dette gjør bildet komplisert.

  1. Rapport: Overlappende virkninger av EUs energi- og klimapolitikk

    Les rapporten om de overlappende virkningene av EUs energi- og klimapolitikk. Energi Norge har bidratt i studien som er utarbeidet av I4CE og Enerdata (juni 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: