Energi Norge

Innhold

Effektiv omstilling til elektrisk transport

Nyhet, Strømnett, Energibruk og klima

Publisert

Bil på vei inn i tunnel. foto

I den nye rapport beskrives dagens markedsmodeller med vurdering om det er behov for endringer ut fra samfunnsøkonomiske kriterier for velfungerende markeder. Foto: Enova

På Markedskonferansen lanserte Energi Norge en ny rapport om markedet for elektrisk transport. Rapporten peker på områder som må justeres og overvåkes for å sikre en effektiv omstilling.

– Utslippsreduksjoner i transportsektoren er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål i 2030, og elektrifisering er et viktig tiltak. Elektrifiseringen av den norske transportsektoren er i gang, men takten må økes ytterligere for at myndighetenes klimamål skal nås, sier direktør for marked og kunder Knut Kroepelien i Energi Norge.

Rapporten som nylig ble lansert er utarbeidet av THEMA Consulting Group for Energi Norge. Selskapet har i dette prosjektet beskrevet dagens markedsmodeller og vurdert om det er behov for endringer ut fra samfunnsøkonomiske kriterier for velfungerende markeder.

– Markedsmodeller kan forstås som et sett av rettigheter og plikter som påhviler tjenesteleverandører, infrastrukturaktører og kunder som til sammen definerer rammeverket for kjøp og salg av forskjellige former for lading, påpeker næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

De overordnede kravene til markedsmodellene for elektrisk transport kan sies å være:
  • Tilstrekkelig infrastrukturutbygging for å sikre kundene tilgang til lading
  • Infrastrukturen må være attraktiv for kundene

Rapporten dekker flere typer markedsmodeller eller ladetyper; hurtiglading, gatelading, borettslagslading, lading for elbusser, lading for elferger og landstrøm.

Potensielle konkurransebarrierer

– Etablering av ladeinfrastruktur kan gjøres på kommersielle vilkår for hurtiglading i tettbygde strøk og for noen bybussruter som er godt egnet for elektrifisering. Med disse unntakene er lønnsomhet den største utfordringen for etablering av lading og elektrisk transport, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

THEMA Consulting Group peker på en del potensielle konkurransebarrierer for elektrisk transport.

– Det er for det første en del utfordringer ved etablering av ladeinfrastruktur, for det andre en del konkurransebarrierer som hindrer effektiv konkurranse mellom tilbyderne av ladeinfrastruktur og for det tredje en del utfordringer for brukerne ved å bruke landeinfrastruktur på tvers av tilbyderne, fortsetter Møller.

Rapporten viser også viktigheten av å sikre et godt kundegrensesnitt på tvers av ulike tilbydere av hurtiglading. Innovasjon med utgangspunkt i kundens behov vil da være avgjørende.

Videre trekkes ENOVA, effekttariffer og konkurranse i landstrøm frem som mulige elementer som bør evalueres og følges opp ytterligere.

  1. Rapport: Markedsmodeller for elektrisk transport

    Les rapporten om ulike markedsmodeller for elektrisk transport, utarbeidet av THEMA Consulting Group for Energi Norge (november 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: