Energi Norge

Innhold

El-transport kan gi Norge fornybarforsprang

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Masse elbiler. foto

Ny analyse basert på målene i nasjonal transportplan viser at Norge kan ha en fornybarandel på 81,3 prosent i 2030. Foto: Bymiljøetaten Oslo kommune

Gjennom elektrifisering av transportsektoren kan Norge få en fornybarandel på over 80 prosent i 2030. Det vil gi Norge et forsprang i Europa.

Det viser en analyse THEMA Consulting Group har laget på vegne av Energi Norge. Analysen er basert på målene i nasjonal transportplan (NTP), som innebærer mål for nybilsalg, busser, tunge varebiler og lastebiler, samt omsetningskravet.

Nullutslippskjøretøy i 2025

I rapporten anslås det at målene i NTP resulterer i en fornybarandel på 81,3 prosent i 2030 i Norge. Ett av målene er at nye personbiler og nye lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

– Vi er allerede godt på vei med en omstilling av nybilsalget i Norge. Mye har skjedd på ti år, men utviklingen frem mot 2025 må gå enda raskere, sier direktør for kunder og marked Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Transport

Målene i nasjonal transportplan innebærer en omstilling av nybilsalget til 2025.

Virkningen av elektrifisering av transportsektoren er både økning i fornybarandel gjennom utfasing av fossil energi, og lavere energiforbruk. Dette fordi el-transport bruker mindre energi enn fossil-transport.

Attraktiv lokalisering

Dersom målene oppnås og fornybarandelen øker slik analysen antar, vil Norge bli et enda mer attraktivt land for lokalisering av ny virksomhet i fremtiden.

– Elektrifisering er en hovedstrategi for å nå Europas klimamål, derfor er det viktig at Norge går foran i dette arbeidet, sier Kroepelien.

Fornybarandelen som legges frem i analysen tar utgangspunkt i energibruk på fastland, og inkluderer dermed ikke utslipp fra sokkelen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: