Energi Norge

Innhold

Elektrifisering av oppdrett kutter store CO2-utslipp

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Fire menn på en scene. foto

Fra panelsamtalen under lanseringen av rapporten Fullelektrisk fiskeoppdrett. Fra venstre: Stein Inge Liasjø i ENOVA, Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona, Geir Bergflødt i Austevoll Kraftlag og Ole Johan Sagen i Lingalaks. Foto: Petra Gjemmestad

Det er høye ambisjoner for elektrifisering av fiskeoppdrett både i oppdrettsnæringen og fornybarnæringen. Under Arendalsuka lanserte Energi Norge og Sjømat Norge en ny rapport som viser at dette er fullt mulig.

Rapporten er utarbeidet av DNV GL, og viser hva det koster å elektrifisere sjøbaserte oppdrettslokaliteter i Norge. Rapporten konkluderer med at det både er lønnsomt og miljøvennlig å bytte ut dieselaggregater med strøm fra land.

Arendalsuka 2018

Konsulent i DNV GL, Matias Krogh Boge, presenterte rapporten.

– For de fleste lokaliteter ser det ut til at det vil være penger å spare på elektrifisering, sett i et lengre levetidsperpektiv for anleggene, sa Matias Krogh Boge i DNV GL under lanseringen.

Stort potensial 

Norge har over 1000 oppdrettsanlegg som bruker over 100 millioner liter diesel årlig. Rapporten viser at 80 prosent av produksjonen kan elektrifiseres på tilnærmet kommersielle vilkår. Dette vil kutte 230.000 tonn CO2-utslipp årlig, samt redusere støy og dieselsøl ved anleggene.

Ole Johan Sagen som er forretningsutvikler i selskapet Lingalaks i Hordaland kunne meddele at de allerede har elektrifisert seks av ni oppdrettsanlegg, og at han har tro på nærmere 100 prosent elektrifisering i Norge.

– Jeg tror vi kommer til å bevege oss over 80 prosent og det kommer til å bli et stort trykk på produsenter som ikke elektrifiserer anleggene sine. Blant annet fordi forbrukerne blir mer og mer miljøbevisste, sa Sagen.

Også statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet, som fikk rapporten overlevert under arrangementet, var opptatt av forbrukerperspektivet.

– Det er et godt signal at næringene jobber sammen for å skape bærekraftige produkter. Vi kommer til å se forbrukere som vil ha renere, grønnere og mer bærekraftig mat og fisk, sa statssekretæren.

Noen barrierer

Fornybarnæringen spiller en viktig rolle i elektrifiseringen av oppdrettsnæringen og var representert ved Geir Bergflødt fra Austevoll Kraftlag under arrangementet. Han mener fornybarnæringen står klar til å bidra med å leveranser av ren energi, men at rammebetingelsene kan bli en barriere.

– Kapasitetsmessig er det ingen tekniske problemer med levering, og vi er veldig klare for å bidra. Men dagens gjeldende regelverk og rammebetingelser kan skape noen utfordringer. Derfor er det viktig at vi synliggjør rapporter som denne, slik at myndighetene og næringen blir oppmerksomme også på utfordringene, sa Bergflødt.

  1. Rapport: Fullelektrisk fiskeoppdrett

    Les rapporten Fullelektrisk fiskeoppdrett som er utarbeidet av DNV GL for Energi Norge og Sjømat Norge. Rapporten beskriver mulighetene for videre elektrifisering av havbruksnæringen (august 2018).

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: