Energi Norge

Innhold

Europa kan avkarboniseres gjennom elektrifisering

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

– Innen 2045 ser vi for oss en karbonnøytral kraftsektor i Europa, som bidrar betydelig til avkarbonisering av andre sektorer gjennom elektrifisering.

Dette var hovedbudskapet til styreleder i Eurelectric, Francesco Starace, da han denne uken presenterte andre del av den europeiske bransjeorganisasjonens avkarboniseringsstudie i Brussel.

Første delen av studien ble lansert før sommeren. Her ble tre forskjellige scenarioer med varierende målsetting for avkarbonisering av den europeiske økonomien i 2050 presentert. Dette innebar elektrifisering av transport-, bygge- og industrisektoren. Les mer om første del av studien her.

Et viktig neste steg i del to av studien har derfor vært å se på hvordan man sørger for at det er ren kraft som brukes i den omfattende elektrifiseringen av andre sektorer.

Tydelig utvikling

– Studien og resultatene er et viktig bidrag fra Eurelectric i den europeiske debatten om hvordan man skal håndtere klimautfordringen, og nå målene satt i Paris-avtalen. For at elektrifisering skal bli en klimaløsning, er det nødvendig med en tydelig utvikling mot en utslippsfri kraftproduksjon i Europa, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

I studien brukes de tre scenarioene fra første del til å vise hvordan den europeiske kraftsektoren kan bli karbonfri innen 2045. Oppsummert er det fire nøkkelelementer som beskriver det mest kostnadseffektive kraftsystemet:

  1. Fornybar energi står for over 80 prosent av energiforsyningen, og kraftnettet bygges betydelig ut.
  2. Man tar i bruk ulike energikilder for å sikre forsyningssikkerheten og fleksibilitet, dette inkluderer både vannkraft og nye teknologier.
  3. Endret rolle for fossil kraftproduksjon. Denne vil fases ut over tid, men gass blir fremhevet som en viktig kilde for forsyningssikkerheten også i 2050.
  4. Synkende kostnader for karbonnøytrale teknologier og innovasjon i måter for fange resterende CO2 på, her nevnes Carbon capture and storage (CCS). 
Lavere kostnader

Økte investeringer i fornybar energi og nett fremheves som helt nødvendig for å nå full avkarbonisering, samtidig som det vil bli høyere etterspørsel etter kraft på grunn av økt elektrifisering. Studien legger vekt på at det må gjøres store investeringer for å nå et karbonfritt kraftsystem, men at den totale kostnaden vil være lavere enn først antatt. Årsaken til dette er den raske kostnadsreduksjonen man nå ser for fornybare energikilder.

– Studien peker på vannkraft som en av flere kilder som kan bidra til forsyningssikkerhet og fleksibilitet. Regulerbar vannkraft vil være svært viktig for omleggingen til et fornybart kraftsystem i Europa, og vi må fortsette å arbeide for at dette blir anerkjent også i Brussel, avslutter Ulseth.

 Energi Norge har også bidratt inn i denne studien.

  1. Studie: Elektrifisering og avkarbonisering i Europa

    Les Eurelectrics nye studie om elektrifisering og avkarbonisering av den europeiske økonomien innen 2050 (november 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: