Energi Norge

Innhold

Fornybar energi vil utkonkurrere kull og gass

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Vindmøller i skog og et vann i forkant. foto

Statkrafts lavutslippsscenario anslår at 70 prosent av verdens elektrisitetsmiks vil dekkes av fornybar energikilder i 2040. Foto: Torbjörn Bergkvist

Ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario 2018 vil sol, vind og vann utkonkurrere kull- og gasskraft frem mot 2040. Vind og vann vil øke mest, og vannkraften får dessuten en viktig rolle for å bevare fleksibilitetsbehovet.

I Statkrafts lavutslippsscenario kartlegges de viktigste trendene innen energiteknologi og energimarkedet frem mot 2040. Det er tredje året på rad at Statkraft presenterer en slik fremtidsanalyse av energimarkedene. 

Henrik Nissen Sætness

Strategi- og analysesjef Henrik Nissen Sætness i Statkraft.

– Dette er et scenario der vi antar at de eksponentielle trendene vi har sett de siste årene, særlig innen sol, vind og transport, fortsetter å være eksponentielle noe lenger enn hva mer nøkterne scenarier antar. Alle analytikere har undervurdert disse trendene i de siste fem til ti årene, sier strategi- og analysesjef Henrik Nissen Sætness i Statkraft.

70 prosent fornybart

I årets scenario anslås det at 70 prosent av verdens elektrisitetsmiks vil dekkes av fornybare energikilder i 2040. Analysene tilsier at sol vil dekke nesten 30 prosent av produksjonen globalt, mens vind vil dekke i overkant av 20 prosent.

Beregningene viser også at sol- og vindkraft blir billigere enn annen ny produksjon globalt, og investeringer i sol- og vindkraft vil dermed utkonkurrere investeringer i kull- og gasskraft. Men et hinder i denne utviklingen kan bli at fleksibilitetsbehovet i kraftsystemet ikke løses raskt nok.

Verdien av fleksibel vannkraft

Fleksibilitetsbehovet oppstår som følge av at vind og sol er variabel fornybar kraft, som vil si at produksjonen varierer i når og hvor mye kraft som produseres. Her trekkes den regulerbare vannkraften frem som verdifull i et fremtidig kraftsystem.

– Vannkraft kan dekke fleksibilitetsbehov fra svært kortsiktig og hurtig respons, til mer langsiktige behov. Det kan for eksempel dekke opp for mange dager i strekk uten vind. Av kjente teknologier gjør dette vannkraften helt unik og den er i tillegg fornybar. Det betyr at eksisterende vannkraft med lave driftskostnader vil være etterspurt i framtiden, og et land som Norge bør sørge for å vedlikeholde og bevare vannkraften og dens fleksibilitet, sier Nissen Sætness.

Les hele rapporten: Lavutslippsscenario 2018

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: