Energi Norge

Innhold

Først i løypa med utslippskutt på byggeplassene

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Ola Elvestuen blir intervjuet av en mann. Foto

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøkte Næringslivets Hus for å ta i mot den splitter nye veilederen. Foto: Camilla M. Granheim

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivet for å satse på fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Nå er en ny veileder som viser hvordan utslippene på norske byggeplasser kan kuttes helt lansert.

– Her gjør Norge noe som ingen andre er i nærheten av. Vi viser ikke bare at det er mulig å redusere utslippene, men også hvordan det skal gjøres, sier Elvestuen.

  1. Veileder: Fossil- og utslippsfrie byggeplasser

    Les veilederen om hva som bør gjøres annerledes i byggeprosessen ved anvendelse av fossilfrie og/eller utslippsfrie alternativer (juni 2018).

Elvestuen mottok veilederen foran en fullsatt sal i Næringslivets Hus. Han mener byggenæringen som landets største fastlandsnæring vil spille en svært viktig rolle i de kuttene i ikke-kvotepliktig sektor Norge skal gjennomføre innen 2030.

Ola Elvestuen besøkte en byggeplass i Nordre gate på Grünerløkka i Oslo

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon – er fornøyd med at næringslivet selv tar tak i utslippskuttene på byggeplassene.

– Utfordringen er å få klimapolitikken til å spille på lag med bedriftene. Klimamålene nås ikke, hvis ikke næringslivet mobiliserer. Marked, teknologi og rammebetingelser er helt avgjørende for å få til denne mobiliseringen, sier Skogen Lund.

Enova vil gi støtte

– Enova skal gjøre sitt for å støtte opp under de som går foran, slik at dette markedet vokser både i tilbud og etterspørsel. Vi gir allerede støtte til innkjøp av tyngre biogassdrevne kjøretøy og anleggsmaskiner. Vi kan også gi støtte til de som tilbyr fossilfri varme på byggeplass, spesielt om det er innovative konsepter, sier Nakstad.

Enova, som er en av initiativtakerne bak veilederen, mener veilederen er et viktig initiativ på veien mot et lavutslippssamfunn.

– Utslippene fra byggeplassene må ned mot null, derfor er det arbeidet som er lagt ned gjennom denne veilederen så viktig. De aktørene i bransjen som vil vise at de mener alvor med sitt klimaengasjement, har nå fått god starthjelp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Fornybarnæringens rolle

Veilederen bygger videre på en rapport fra 2017, som Energi Norge, Norsk Fjernvarme og Enova sto bak. Den beregnet de samlede CO2-utslippene fra norske byggeplasser til 340.000 tonn årlig.

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge er glad for at flere organisasjoner i byggenæringen har blitt med i arbeidet med den ferske veilederen.

– Fornybarnæringen har en viktig rolle som tilrettelegger for utslippsfrie byggeplasser, fordi det handler om å legge energiforsyningen på plass før byggestart. Dermed kan entreprenørene benytte seg av utslippsfri strøm og fjernvarme i stedet for dieseldrevne maskiner som i dag, sier Ulseth.

Veilederen er utarbeidet av DNV GL på oppdrag av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Akershus og Østfold (EBAO), Nelfo, Byggevareindustrien, Klimaetaten i Oslo kommune og Enova. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: