Energi Norge

Innhold

Grønn energi helt avgjørende for ny industri

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Mann på scene. foto

Datasenterdirektør Randulf Grotle i Microsoft mener Norge har flere konkurransefortrinn for å tiltrekke seg etablering av datasentre. Foto: Petra Gjemmestad

Datasenterindustrien har skutt fart de siste årene. Microsoft bygger cirka ett datasenter i uken, og tilgangen til rimelig, grønn energi gjør at de nå satser i Norge.

Datasenterindustrien er den raskest voksende kraftintensive industrien i verden, og gigantene ser stadig etter nye arealer. Det var ett av temaene på Energi Norge og Norsk Industri sitt arrangement om digitaliserings betydning for eksisterende og ny industri under Arendalsuka.

Unikt salgsargument

– Nå bygger vi cirka ett hyperskala datasenter i uken, og bransjen er i enorm vekst. Norge er det landet som er mest konkurransedyktig på pris i dette markedet. For oss er kraften den største kostnadsfaktoren, derfor er de stabile, lave kraftprisene i Norge helt avgjørende, sa datasenterdirektør Randulf Grotle i Microsoft.

Grotle, som har hatt en sentral rolle i Microsoft sin satsning på datasentre i Norge, kunne fortelle at selskapet innen utgangen av 2019 vil ha etablert to store datasentre, ett i nærheten av Oslo og ett i nærheten av Stavanger.

Arendalsuka 2018

Direktør for forretningsutvikling Bjørn Holsen i Statkraft.

Fra kraftleverandørsiden var direktør for forretningsutvikling Bjørn Holsen i Statkraft representert. Statkraft jobber blant annet med å fasilitere etablering av datasentre i Norge, og vurdere risiko- og kostnadsaspekt ved etablering.

– Vårt unike salgsargument er den norske kraften. Samtidig er vi blitt flinkere på å forstå hva de store datasenteraktørene faktisk trenger. Dette er blant annet store, flate og ferdigregulerte tomter, nærhet til oppkoplingspunkt med tilstrekkelig effekt, tilstrekkelig fiberkapasitet og nærhet til internasjonal flyplass, sa Holsen.

Statkraft utvikler for tiden to prosjekter - ett i Vestfold og ett i Telemark. Prosjektene skal være ferdig utviklet i løpet av høsten, inkludert reguleringer og med nødvendige konsesjoner.

– Det har kommet noen viktige avklaringer de siste årene som gjør det enklere å satse på datasentre i Norge nå, som for eksempel lav sats på el-avgift, avklaring om maskinskatten og regjeringens egen datasenterstrategi. Disse avklaringene har gjort Norge til en mer attraktiv lokasjon, sa Holsen.

Innovasjonsprosjekt i Innlandet

En annen industri som skyter fart er batteriproduksjon, som også har blitt ett av Bellonas store satsningsområder. Sammen med Eidsiva Energi AS har de gjennomført en mulighetsstudie for storskala batteriproduksjon i Innlandet.

Arendalsuka 2018

Merkevareansvarlig Lars Bjelvin i Eidsiva Energi konsern.

– Energisystemene er i endring. Denne utviklingen ønsker Eidsiva å følge tett. Derfor investerer vi i Innlandets første vindkraftverk som i disse dager bygges i Hedmark. Eidsivas markedsselskap tilbyr også solcelleløsninger til kunder i hele landet, og vi posisjonerer Innlandet som vertskap for datasentre gjennom selskapet Nordavind DC Sites. Bruk og produksjon av batterier er også i utvikling. Fremtidens batterier kan balansere effekttoppene i strømnettet, og slik sett begrense dyre nettinvesteringer. Storskala batteriproduksjon i Norge vil også kunne legge til rette for betydelig økt forbruk av norsk fornybar vannkraft, sa kommunikasjonsansvarlig Lars Bjelvin i Eidsiva Energi under arrangementet.

Studien ble lansert i februar. Bellona og Eidsiva samarbeider videre med en ambisjon om å danne en nasjonal innovasjonsklynge for batteriproduksjon i Innlandet med NTNU Gjøvik og SINTEF Raufoss Manufacturing.

Les mer om studien: Utforsker mulighetene for storskala batteriproduksjon 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: