Energi Norge

Innhold

Kutter utslipp ved hjelp av elektrifisering

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Mann på byggeplass. foto

Glasopor lager bygge- og fyllingsmaterialer av resirkulert glassemballasje. I 2017 gjorde de produksjonen på sin fabrikk i Skjåk utslippsfri ved å ta i bruk fornybar, kortreist vannkraft i stedet for gass i sine smelteovner. Foto: Glasopor

Industribedriften Glasopor byttet ut gass med vannkraft i produksjonen, nå sparer de klimaet for 2000 tonn CO2-utslipp årlig. Ny rapport fra DNV GL viser at det er mulig å redusere betydelige utslipp i ikke-kvotepliktig sektor.

400.000 tonn CO2-utslipp kan fjernes i ikke-kvotepliktig sektor ved hjelp av elektrifisering. Rapporten som er laget av DNV GL, på bestilling fra Energi Norge, ble lansert på et frokostmøte mandag. Med politikere, bedrifter og bransjen til stede ble det gode diskusjoner om hvilke barrierer som må adresseres for å redusere utslippene.

Stasjonær forbrenning

I 2015 utgjorde utslipp fra ikke-kvotepliktige aktiviteter 27,4 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer om lag 50 prosent av Norges totale utslipp. Ved bruk av elektrisitet kan 400.000 tonn av disse utslippene reduseres. 

Rapporten viser at dette i hovedsak gjelder utslipp knyttet til stasjonær forbrenning, som vil si produksjon av damp som benyttes inn i produksjonsprosessene eller til direkte tørking. Konvertering til elektrisitet knyttet til denne typen utslipp kan gjøres ved å erstatte eksisterende fossilbaserte kjeler med elkjeler.

Investerer i det grønne skiftet

På frokostmøtet presenterte Glasopor sitt arbeid med å kutte utslipp ved hjelp av elektrifisering. Industribedriften lager bygge- og fyllingsmaterialer til vei og jernbane av resirkulert glassemballasje. I 2017 gjorde de produksjonen på sin fabrikk i Skjåk utslippsfri ved å ta i bruk fornybar, kortreist vannkraft i stedet for gass i sine smelteovner.

– Vi har bevisst valgt å ta et samfunnsansvar og investert i det grønne skiftet. Dette har blitt et stort konkurransefortrinn for oss, sa Espen Sandsdalen i Glasopor.

Sandsdalen kunne også fortelle at omstillingen har spart klimaet for 2000 tonn CO2-utlipp årlig – samtidig som bedriften sparer nærmere 2,3 millioner kroner på lavere energi- og vedlikeholdskostnader. Nå planlegger bedriften å gjennomføre samme omstilling på sin fabrikk i Fredrikstad.

Forskrift mot fossil oppvarming

Til frokostmøtet kom også Stafan Heggelund (Høyre), Lars Haltbrekken (SV) og Else May Botten (AP) fra Energi- og miljøkomitéen på Stortinget.

SV jobber for at det i løpet av inneværende stortingsperiode skal legges frem en forskrift som forbyr fossil oppvarming i industrien, kunne Haltbrekken fortelle. Han er positivt til rapportens anslag om CO2-kutt i industrien.

– Det er ikke lite, det er faktisk ganske mye. Og dette er tiltak som kan gjøres på relativt kort sikt. Dette er nok de letteste utslippskuttene vi har, sa Haltbrekken til Europower etter møtet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: