Energi Norge

Innhold

Ny strategi for et klimanøytralt Europa

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Blafrende flagg EU. Foto

Europakommisjonen la denne uken frem sin langsiktige strategi for klimautslipp i 2050. Foto: EC

EUs nye strategi vil lede Europa mot å bli klimanøytralt innen 2050, men vil kreve tøffere klimamål.

Denne uken la Europakommisjonen frem sin langsiktige strategi for klimagassutslipp i 2050. Strategien viser at Europa kan lede veien med å bli klimanøytrale, ved å slippe ut like mye klimagasser som man fjerner. 

Strategien kommer i forkant av FNs klimatoppmøtet i Katowice i desember, og vil være EUs bidrag her.

Les også: Startskudd for EUs lavutslippsstrategi for 2050

– Energi Norge støtter Kommisjonens høye ambisjonsnivå i denne strategien. I 2019 må EU også diskutere økte konkrete målsettinger og behovet for å gå lengre i reduksjonen av utslipp innen 2030, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Ambisiøse mål

Strategien skal ikke foreslå ny politikk eller sette nye klimamål for 2030, men være et veikart for EUs energi- og klimapolitikk. Med vedtatte nye mål for fornybar energi og energieffektivisering i 2030, samt revideringen av klimakvotesystemet ETS, er EU estimert å nå 60 prosent utslippskutt sammenlignet med 1990-nivået innen 2050. Dette er ikke nok for å nå togradersmålet satt i Paris-avtalen.

Fra dette startpunktet har Kommisjonen derfor satt opp åtte scenarioer for fremtidig innsats for å kutte utslipp. Her utforsker man nye teknologier for å øke innsatsen på fornybar energi, energieffektivisering, alternativer som hydrogen og elektrifisering av transport og andre sektorer.

Kommisjonen presenterer to scenarioer som er basert på et klimanøytralt EU i 2050. Disse er de to mest ambisiøse, og vil bety ytterligere grep. Dette handler om en betydelig omlegging av økonomien og forbruksvaner, og vil gå hardt ut over dagens utvinning av kull, olje og gass.

Flere fordeler

Kommisjonen anerkjenner at det vil bli vanskelig å få gjennom strategien politisk, men understreker at det vil følge betydelige økonomiske og miljømessige fordeler ved å nå utslippsnøytralitet:

  • Europas økonomi er estimert å vokse med 2 prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2050
  • Man vil kunne spare 2-3 trillioner dollar på import av fossile energikilder

Et viktig mål for Kommisjonen har vært å sikre at man oppnår målet for 2050 på en kostnadseffektiv og sosialt akseptabel måte. Kommisjonen fremhever også elektrifisering som en hoveddriver for avkarbonisering av økonomien innen 2050, noe som er veldig positivt.

Fremdriften nå er at strategien må diskuteres blant EUs beslutningstakere. Det er planlagt at strategien skal opp til diskusjon og godkjennelse av de da 27 medlemslandene under ministermøtet 9. mai 2019.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: