Energi Norge

Innhold

– Sats på å bygge sterkere entreprenørkultur

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Mann som snakker på en scene. foto

Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI mener gründere og leverandørindustrien er spesielt viktige på veien mot et fullelektrisk samfunn. Foto: Petra Gjemmestad

For at økt elektrifisering skal føre til innovasjon og verdiskaping må hele verdikjeden med. Gründere og leverandørindustrien blir helt avgjørende, mener professor Torger Reve.

Reve er professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI. Under et av Energi Norges arrangementer i Arendal var han invitert for å gi et skråblikk på hva forskningen tilsier at må til for å elektrifisere Norge. 

Forretning og nyskaping

Professoren la ikke skjul på hva han mener vil bli et avgjørende fortrinn i elektrifiseringen og for å løfte fornybarnæringen til å bli en fremtidsnæring. 

– Man må ha med risikoentreprenører som vil gjøre forretning ut av dette og utvikle sterke nyskapingsmiljøer. I tillegg vil leverandørindustrien ha en helt avgjørende rolle, det er der de fleste arbeidsplassene ligger. 

Med entreprenører sikter Reve til kompetanse som utvikler ny teknologi, produkter og tjenester. Som vel også kan beskrives som gründere i energisektoren.

– Vi har tatt en posisjon intellektuelt, nå må vi gjøre det industrielt. Vi må skape hele næringskjeder for elektrifiseringsteknologi. Uten risikoentreprenører som tør å skape ny teknologi kommer vi ingen vei. Derfor må vi satse på å bygge sterkere entreprenørkultur fremover.

Innovative økosystemer 

Det er viktig å huske at dette er en næring, og ikke bare en innsatsfaktor for annen industri

Olje- og energiminister Terje Søviknes

Reve er kjent for å bygge sin forskning rundt næringsklynger og innovative økosystemer. Til forsamlingen forklarte han hvordan universiteter, myndigheter, næringslivet og entreprenører sammen kan bygge slike innovative økosystemer for økt elektrifisering.

– Det er helt nødvendig å bygge innovative økosystemer for å involvere og binde flere aktører sammen. For å elektrifisere Norge vil det også være svært viktig med risikokapital for å klare å skape de gode løsningene. 

Til stede på arrangementet var også olje- og energiminister Terje Søviknes. Også han mener at aktørene i næringskjeden må jobbe tettere. 

– Det er viktig å huske at dette er en næring, og ikke bare en innsatsfaktor for annen industri. Vi må utvikle kompetanse, innovasjon, teknologi og forskning for å skape grunnlaget for et hjemmemarked. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: