Energi Norge

Innhold

Rapport: Vassdragsreguleringer for reduksjon av flomskader

Les rapporten om verdien av vassdragsreguleringer for reduksjon av flomskader. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Energi Norge (mars 2018).