Energi Norge

Innhold

Venter omfattende omlegging til fornybar energi

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Grafikk som viser energiomlegging

Grafikken viser prognosen for energiomleggingen frem mot 2050. Foto: DNV GL

Verdens totale energibehov vil falle etter 2030, og i 2050 vil halvparten av all energi være fornybar. Det viser DNV GLs Energy Transition Outlook 2018.

DNV GLs årlige energianalyse, som ble lansert i London denne uken, beskriver en omfattende omlegging av energibehovet- og produksjonen fremover. De største endringene vil være relatert til elektrifisering og fornybar produksjon av energi. Det skriver DNV GL i en pressemelding.

Analysen viser at halvparten av energiforbruket i 2050 vil komme fra fornybare kilder som vannkraft, sol, bio og vind. I dag har sol og vind en samlet andel på under én prosent, i 2050 vil dette utgjøre henholdsvis 16 og 12 prosent.

Etterspørselen etter olje vil ifølge analysen falle fra 2023, mens etterspørselen etter kull allerede er på vei ned. Naturgass vil overta som den største energikilden fra 2026 og trolig frem til 2050 eller enda lenger.

DNV GLs analyse beskriver en positiv utvikling, men fossil energi vil fortsatt være viktig i den samlede energimiksen i flere tiår fremover. Den globale oppvarmingen ligger derfor likevel an til å overskride 2-graders målet satt i Parisavtalen.

Rapporten kan lastes ned her: DNV GL Energy Transition Outlook 2018

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: