Energi Norge

Innhold

Vil bli best i Europa på elektrisk transport

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Foto: Bebyggelse sett fra luften

Lyse, Avinor, Risavika Havn og Forus Nærinspark er blant aktørene som nå går sammen og søker økonomisk støtte for å elektrifisere transportsektoren i Stavangerregionen. Foto: Lyse

Stavangerregionen har som mål å bli ledende i Europa på elektrisk transport. Nå har flere store aktører gått sammen og søkt støtte om et storskala demoprosjekt.

Blant aktørene er Lyse, Avinor, Risavika Havn og Forus Næringspark. I demoprosjektet ønsker de å vise hvordan behov for strøm til busser, skip og fly på Forus, flyplassen og Risavika kan styres og fordeles for å unngå unødvendig store investeringer. Søknaden om økonomisk støtte ble nylig sendt til Enova, som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Viktig samarbeid

I en pressemelding skriver Lyse at regionen har som mål å bli ledende i Europa på elektrisk transport, det krever godt samarbeid og gode løsninger.

– Dette er et veldig spennende prosjekt der Lyse i dialog med store kunder kan finne en løsning som kan få stor betydning for å få til en storstilt elektrifisering av transportsektoren. Dersom vi skal bygge ut strømnettet for å ha kapasitet til at alt strømforbruk går for fullt samtidig, så vil det koste samfunnet mye, sier leder for smarte nett Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.

Hvis Enova gir støtte til demonstrasjonsprosjektet starter det etter planen opp allerede neste år.

Godt i gang 

Som en del av prosjektet jobber Stavanger Lufthavn for at flyplassen skal bli selvforsynt med fornybar energi i 2025. Dette vil de gjøre ved å få 20 dekar solceller ved rullebanen sammen med batteribank.

Lyse Elnett og Smarly har også spennende prosjekter der de tester teknologi som de ønsker å videreutvikle og ta i bruk i demoprosjektet. Ett av prosjektene handler om å bruke en styringsplattform der man kan gjøre analyser og lage prognoser for å styre elbillading, batterier og energibruk i bygg.

Energi Norge heier på elektrifiseringen av Norge, og på fullelektrisk.no kan du lese om flere spennende elektrifiseringsprosjekter.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: