Energi Norge

Innhold

– Vi må tørre å ta nye posisjoner

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Kvinne på scene. foto

Ingrid Velken i BKK mener energiselskapene bør ta nye posisjoner når stadig flere aktører skal over på elektriske løsninger.

BKK mener energiselskapene må utnytte sin kjernekompetanse til å ta nye posisjoner som bidrar til elektrifiseringen av Norge. Landstrømselskapet Plug er et eksempel på dette og et resultat av selskapets satsing.

BKK har vært tidlig ute med å ta til orde for å bli størst i Norge på elektrifisering, men det handler ikke om at de vil slå resten av Norge.

– Vi blir glad om det er Norge som er fullelektrisk, og at vi har bidratt til den utvikling, sa Ingrid Velken på ett av Energi Norges seminarer under Arendalsuka.

Eget landstrømselskap

Stadig flere nye aktører går over til å bruke elektrisitet i sine bransjer, noe BKK har vært tidlig ute med å legge til rette for. Velken mener energiselskaper må utnytte seg av denne muligheten ved å ta nye posisjoner.

– Stadig nye kunder skal over på elektriske løsninger, men det er ikke deres kjernekompetanse. Det er her vår rolle dukker opp, sa Velken.

Videre fortalte hun om hvordan BKK har utnyttet seg av denne muligheten. De har blant annet etablere landstrømselskapet Plug, sammen med Bergen Havn. Dette er Norges eneste rene landstrømselskap og er opprettet for å utvikle, bygge og drifte anlegg som skal forsyne skip med ren energi.

Ålesund havn

I første omgang var målet å lage en grønnere havn i Bergen, men før sommeren ble det kjent at Plug får 26 millioner kroner i investeringsstøtte fra Enova for å bygge ut landstrømanlegg for cruise i Ålesund.

Velken er veldig positiv til at virkemiddelapparatet gjør det mulig å sette i gang prosjekter, slik som i Bergen havn og i Ålesund. Særlig fordi dette er helt nødvendig for å få i gang utviklingen.

– Det er litt som med hønen og egget. I dag er det ikke sånn at alle cruiseskipene kan ta landstrøm når de er i havn, men de vil heller ikke endre på skipene sine før landstrømanleggene er på plass, sa Velken.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: