Energi Norge

Innhold

– Vi må kombinere klimaansvar med lønnsom forretning

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Kvinne på scene og bilde på skjerm. foto

BKK ønsker å sette en tydelig retning og vise at de er villig til å investere i en nødvendig energiomstilling. Foto: Energi Norge

Fornybarnæringen har en viktig rolle i energiomstillingen som Norge og verden står overfor. Samtidig er det gode forretningsmuligheter i denne omstillingen.

Ledere og sentrale personer i fornybarnæringen var i forrige uke samlet på Energi Norges Vinterkonferanse i Malmø. Temaet for årets konferanse var det grønne kappløpet – som handler om å kutte klimagassutslipp og samtidig skape nye verdier i omstillingen.

Investere i nye løsninger

BKK er et av selskapene som har vist seg spesielt fremoverlente i å legge til rette for elektrifisering. Konsernsjef Jannicke Hilland i BKK mener at dette handler om å tørre å investere i nye løsninger.

– Ambisjonen handler ikke om å stå øverst på pallen, men om å sette en tydelig retning og vise at vi er villig til å investere og bidra til et mye større tempo i en nødvendig energiomstilling. Det handler om å kombinere klimaansvar med lønnsom forretning.

Videre påpekte Hilland viktigheten av samarbeid, både i Norge og i resten av verden, for å få til den nødvendige omstillingen.

– I et klimaperspektiv er det særdeles viktig at Norge forblir en integrert del av det europeiske energimarkedet. Det sikrer at vi blir en viktig bidragsyter til utviklingen av nullutslippsløsninger i EU. Det vil være bra for Norge, Europa og klimaet.

Skape ny eksportindustri

Verdiskapingen handler også om å skape ny eksportindustri gjennom elektrifiseringen. Gjermund Grimsby som er partner i Menon Economics mener dette er en mulighet som Norge må gripe.

– Jeg er overbevist om at Norge må være proaktiv. Tidsvinduet er knapt, vi trenger en rask omstilling og vi kan likeså godt tjene penger på veien, sa Grimsby.

Grimsby brukte den maritime sektoren som eksempel, hvor man har med hele verdikjeden fra teknologileverandørene på batterier til verftene og rederiene.

– Norge ligger helt i tet når det gjelder elektrifisering knyttet til en rekke fartøy. Det er ferger, fiskebåter, piloter på hurtigbåter og man har ikke bare rederiene, men hele verdikjeden.

Muligheter innen luftfart

Luftfart er en annen sektor hvor mulighetene har åpnet seg for å utvikle ny teknologi, fordi det er sterke ambisjoner og tydelige målsetninger fra flere aktører. Grimsby pekte blant annet på Avinor som har som mål at all innenriks luftfart skal elektrifiseres innen 2040.

Menon Economics er i gang med å lage en rapport for Energi Norge om nettopp mulighetene for å skape eksportindustri gjennom elektrifisering. Denne rapporten vil bli presentert i sin helhet på Energi Norges sommerfest 22. mai.

Se alle innleggene fra Vinterkonferansen her.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: