Energi Norge

Innhold

210 millioner til fremtidens energisystem

Nyhet, Energibruk og klima , Forskning

Publisert

Mann på scene. foto

På Enovakonferansen forrige uke ble det offentliggjort hvilke prosjekter for fremtidens energisystem som er tildeles støtte. Enova-direktør Nils Kristian Nakstad på konferansen. Foto: Enova

Enova har tildelt 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av fremtidens energisystem. Elektrifisering, fjernvarme og nett er blant prosjektene som får støtte.

På Enovakonferansen forrige uke ble de åtte utkårede demoprosjektene offentliggjort, ett år etter at konkurransen ble satt i gang.

– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova i en pressemelding.

Elektrisk transport

Blant prosjektene som ble tildelt støtte finner vi Avinor – Elnett21, som er et samarbeid med blant annet Stavanger Lufthavn og Lyse Elnett.

Prosjektet retter seg mot elektrisk transport, hvor selskapene går sammen for å vise hvordan behov for strøm til fly, busser og skip kan styrkes og fordeles for å unngå store investeringer i strømnettet. Prosjektet ble tildelt 40 millioner kroner fra Enova.

– Dette prosjektet blir en driver for å få grønn luftfart i Norge, og bidrar til å posisjonere Avinor og Norge som ledende drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Stavanger Lufthavn i en pressemelding.

Les også: Vil bli best i Europa på elektrisk transport

Overskuddsenergi

Fortum Oslo Varme ble tildelt 36,8 millioner kroner til et prosjekt som skal etablere et lokalt lavtemperaturnett på Furuset. I samspill med et høytemperatur termisk sesonglager skal lokalet utnytte overskuddsenergi fra avfallsforbrenning.

Målet med dette er å finne nye måter for å utnytte og lagre overskuddsenergi, som vil kunne avlaste resten av fjernvarmenettet.

Smart infrastruktur

Blant de utkårede prosjektene er også Troms Kraft Nett, som ønsker å gjennomføre en storskala demonstrasjon av smart infrastruktur. Målet er å styrke forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett. To tettsteder på Senja er valgt ut som cases, fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft og er samtidig sårbare for avbrudd. Dette prosjektet ble tildelt 38,7 millioner kroner.

Enova fikk til sammen inn 33 søknader til konkurransen. Les mer om alle prosjektene som fikk tildelt støtte her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: