Energi Norge

Innhold

500 millioner til utslippsfri næringstransport

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Lastebil på vei. foto

Denne uken lanserte Enova en ny ordning som skal gi en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten. Foto: Erik Norrud / Enova

Ny støtteordning fra Enova skal bidra til effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten. Et av de første satsingsområdene i Nullutslippsfondet blir å få næringslivet over på elektriske varebiler.

Under Næringslivets Klimakonferanse denne uken ble flere spennende og viktige støtteordninger for utslippskutt i næringslivet lansert. Elektrifisering fremstår som hovedstrategien for å kutte klimagassutslipp.

– Næringslivet har jobbet hardt for å få på plass et CO2-fond for næringstransport. Dette har det ikke blitt noe av, men det er positivt at regjeringen nå har lyttet til det som er det viktigste, nemlig at vi trenger et virkemiddel for å redusere utslipp innen næringstransport, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Elektriske varebiler

Klima- og miljødepartementet har gitt Enova i oppdrag å forvalte Nullutslippsfondet for næringstransport. Fondet er finansiert over statsbudsjettet, og Enova vil sette av nærmere 500 millioner i 2019 og 2020. Pengene skal brukes til å gi fart i markedet for nullutslippsteknologier som er prøvd ut og som kan leveres i større volum.

– De siste årene har vi brukt rundt en milliard kroner i året på transportsektoren, med vekt på teknologiutvikling og infrastruktur. De øremerkede midlene for Nullutslippsfondet gir rom for å sette enda større fart på omstillingen av næringstransporten, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding.

En av satsingene er ny støtteordning for innkjøp av batterielektriske varebiler. Enova ønsker å tilby en enkel og ubyråkratisk løsning hvor bedriftene kan søke og få innvilget støtten mens de er hos forhandleren.

Utslipp fra olje- og gass

Under den samme konferansen ble det også kjent at Equinor får 1,2 milliarder kroner i støtte for at olje- og gassfeltene Troll C og Sleipner skal kunne koble seg til elektrisk kraft fra land. Pengene kommer fra NOx-fondet, som eies av 15 næringslivsorganisasjoner og fungerer som et spleiselag for å finansiere utslippskutt av den miljøskadelige gassen nitrogenoksid (NOx).

Hvis Equinor velger å gjennomføre elektrifiseringen vil det gi betydelig reduksjon i utslippene fra disse to feltene. NOx-fondet skriver at tiltakene til sammen skal redusere cirka 2500 tonn NOx og 500.000 tonn CO2 i året.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: