Energi Norge

Innhold

Vinterkonferansen: Kappløp om klima og verdier

Nyhet, Strømmarked, Energibruk og klima

Publisert

Inne i et kraftverk. Foto

Innsatsen for å nå verdens og Norges klimamål er en kamp mot klokka og en kamp om de beste løsningene for lavutslippssamfunnet. Bildet er fra det nye og moderne kraftverket Lysebotn 2. Foto: Kristofer Ryde / Lyse

Fornybarnæringen står sentralt både i kappløpet mot klimaendringene og i kappløpet om å skape nye verdier og arbeidsplasser for lavutslippssamfunnet. Dette er tema for årets Vinterkonferanse.

Det grønne kappløpet er overskriften på Vinterkonferansen – Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse – som i år finner sted 27.-29. mars i Malmø. 

– På årets konferanse ser vi nærmere på hva som påvirker vår nærings posisjon i kappløpet. Det handler blant annet om globale trender, elektrifisering som klima- og næringspolitikk og hvordan nytt digitalt næringsliv utvikles, sier konstituert administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Hvem vinner kappløpet?

Innsatsen for å nå verdens og Norges klimamål er en kamp mot klokka og en kamp om de beste løsningene for lavutslippssamfunnet.

– Hvis ikke vi tar den plassen vi skal ha, og hvis ikke vi fortsetter å utvikle oss, så kommer noen andre til å vinne dette kappløpet. Næringen må vise at fornybar energi og elektrifisering kutter utslipp, skaper verdier og bidrar til en teknologisk utvikling som verden trenger, sier Kroepelien.

Årets konferanse byr på et faglig sterkt program, med et bredt spekter av temaer som engasjerer fornybarnæringen. Blant annet skal vi se nærmere på globale trender og Norges muligheter i verden, fremtidens fornybarinvesteringer og elektroner som handelsvare.

Viktig møteplass

Vinterkonferansen er næringens viktigste konferanse og møtested, hvor også energipolitikere og energimyndigheter deltar. Konferansen gir god mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer.

– Jeg ser frem til å møte ledere, styremedlemmer og ansatte i våre medlemsbedrifter og andre deler av fornybarnæringen på årets Vinterkonferanse, avslutter Kroepelien.

Her er noen av foredragsholderne du møter på konferansen:

  • Kjell Børge Freiberg, olje- og energiminister (Frp)
  • Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO
  • Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK
  • Per Sanderud, leder av kraftskatteutvalget og tidligere NVE-direktør
  • Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero
  • Auke Lont, konsernsjef i Statnett
  • Christian Rynning-Tønnessen, konsernsjef i Statkraft
  • Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi

 

Les mer og meld deg på konferansen

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: