Energi Norge

Innhold

Flertall vil binde Norges klimamål til EU

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Det norske Stortinget

Denne uken stemte regjeringskoalisjonen, Ap, SV og MDG for et vedtak om at Norge skal binde sine klimamål til EU.

Et flertall på Stortinget har vedtatt at Norge skal gå sammen med EU om felles oppfyllelse av utslippsmålene fra Parisavtalen. Norge forplikter seg dermed til å redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2030.

Avtalen ble forhandlet frem av klima- og miljøminister Ola Elvestuen under klimatoppmøtet i Katowice i desember 2018. Mandag denne uken stemte regjeringskoalisjonen, Ap, SV og MDG for vedtaket, og dermed er det flertall på Stortinget for å binde Norges klimamål til EUs mål.

– Enkelt sagt gjør EU Parisavtalen mye mer konkret for oss: Sammen med EU skal vi utarbeide detaljerte planer for hvordan vi faktisk når Paris-målene, skriver Espen Barth Eide (Ap) om avtalen i Dagens Næringsliv mandag.

Forutsigbarhet for næringen

Avtalen om 40 prosent kutt gjelder utslipp fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall. Energi Norge mener avtalen med EU vil være med på å gi god forutsigbarhet for fornybarnæringen og at den spikrer en storstilt elektrifisering de neste ti årene.

– Avtalen gir økt forutsigbarhet for lønnsomme investeringer i fornybar energi og elektrifisering av nye samfunnsområder. Biler, busser, ferger og industri må elektrifiseres for å redusere klimagassutslippene, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Kjøp av utslippskutt

En sak som skapte uenighet i Stortinget var om Norge, gjennom avtalen, vil ha mulighet til å kjøpe noen utslippsreduksjoner i andre europeiske land. Ap, SV og MDG er redd for at regjeringen kan ønske å kjøpe seg ut av nasjonale klimagassreduksjoner. Disse fleksible mekanismene er i alle tilfeller begrenset. Senterpartiet ønsket å utsette beslutningen på grunn av usikkerhet om beregning av utslipp fra skog.

Avtalen må godkjennes av EØS-komiteen før den kan tre i kraft.

Les mer om avtalen her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: