Energi Norge

Innhold

Første tankskip med landstrøm

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Rødt tankskip. foto

Kjemikalietankskipet «Mostraum» kan både losse og laste med landstrøm, og er dermed den første av sitt slag. Foto: Utkilen

Ett av tankskipene til Utkilen er nå tilrettelagt for landstrøm når det ligger i havn i Bergen. Skipet er det første av sitt slag, og representerer dermed et grønt skifte for tankskip i Norge.

Kjemikalietankskipet har fått navnet «Mostraum» og er laget med miljøteknologi som sørger for at drivstofforbruket reduseres med over 30 prosent, mens NOx-utslippene reduseres med 80 prosent.

#005

Administrerende direktør Siri-Anne Mjåtvedt i Utkilen under feiringen av «Mostraum» som ligger med landstrøm i Bergen Havn. Foto: Utkilen

– Vi ønsker å bidra til å gjøre skipsfarten grønn, og «Mostraum» vil spare rundt 1.300 tonn drivstoff hvert år sammenliknet med tilsvarende eldre skip, sier administrerende direktør Siri-Anne Mjåtvedt i Utkilen.

«Mostraum» er det første av Utkilens fire nye kjemikalietankskip som leveres i år og neste år. Skipet representerer en ny tidsalder for kjemikalietanskip fordi miljø, energisparing, effektivitet og enkelt vedlikehold er prioritert i alle skipets løsninger. Motorene er i tillegg 20 prosent mer effektive enn tilsvarende motorer i selskapets øvrige skip, og er klargjort både for bruk av gass (LNG) og i fremtiden kan det utrustes med batteridrift.

– Større skip som skal langt er noe av det vanskeligste å drifte uten fossil energi. Det at vi nå får en kjemikalietanker som kan bruke landstrøm og som også er tilrettelagt for å i fremtiden kunne gå delvis på batteri er veldig positivt. Dette er et godt eksempel på at vi utnytter det norske forspranget innen elektrifisering i kombinasjon med vår sterke maritime kompetanse, sier prosjektleder Kristian Blindheim i Energi Norge.

Dagens norsk-kontrollerte nærskipsfart representerer 20 prosent av de nasjonale klimagassutslippene fra transportsektoren. Norges mål er å kutte CO2-utslippene til sjøs med 50 prosent innen 2050, og derfor vil løsninger som dette være avgjørende.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: