Energi Norge

Innhold

Møte med Freiberg om viktige saker for næringen

Nyhet, Strømnett, Energibruk og klima

Publisert

Mennesker sittende i et rom. foto

Tirsdag var Energi Norge i møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hvor flere viktige saker for næringen ble diskutert.

Energi Norge mener elektrifisering blir et avgjørende klima- og verdiskapingstiltak for Norge fremover. Samtidig må regjeringen sørge for at nettselskapene ikke straffes i overgangen til lavutslippssamfunnet.

Tirsdag denne uken var Energi Norge, sammen med Hafslund E-CO, i møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Formålet med møtet var å diskutere noen av fornybarnæringens viktigste saker fremover.

– Det er viktig for meg å få til en dialog med statsråden på de sakene næringen møter fremover. Noen av temaene vi valgte å ta opp denne gangen var prosjektet «fornybar og fullelektrisk», konkurransedyktigheten for å drive nett og kraftskattutvalgets arbeid så langt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Knut Kroepelien forteller om hvilke saker han vil diskutere i møtet med olje- og energiministeren

Elektrifisering som klimatiltak

Næringens visjon om det fornybare og fullelektriske samfunnet er et avgjørende klimatiltak for Norge. Det kommer tydelig frem i en rapport som Energi Norge nylig la frem.

– Rapporten viser at vår næring svarer opp på mange av utfordringene som er trukket frem i regjeringens Granavolden-plattform. Visjonen om det fornybare og fullelektriske samfunnet leverer på ønsket om å gå foran, både på både klima- og energiområdet, sier Kroepelien.

I møtet ble det også lagt frem en oversikt over hvilke andre rapporter på tematikken som Energi Norge vil lansere i tiden som kommer. Blant dem er en rapport om verdiskapingspotensialet som ligger i elektrifisering.

– I tillegg til klimatak er elektrifisering en driver til ny verdiskaping og eksport. Vi ser allerede tegn til at elektrifisering bidrar til ny industrivirksomhet, som igjen er med på å skape nye arbeidsplasser og muligheter for eksport, sier Kroepelien.

Nettutfordringer

Konkurransedyktigheten for å drive nett er en av de største utfordringene når det kommer til elektrifiseringen av samfunnet. Særlig i områder hvor det skal leveres strøm til ferger og cruiseskip.

– Det er viktig at de som legger til rette for elektrifiseringen – altså nettselskapene rundt om i hele Norge – ikke reguleres på en måte som straffer dem. Det er de som muliggjør lading av biler, busser, båter og ferger, og vi mener det er helt feil at dette skal straffe dem økonomisk, sier Kroepelien.

Regjeringens ekspertutvalg som for tiden jobber med å gjøre en helhetlig vurdering av skatteregimet for vannkraft var også et tema i møtet.

– Vannkraften er en forutsetning for å få til fullelektrifisering. Dagens skattelegging gjør det dessverre lite lønnsomt å reinvestere i oppgraderinger og utvidelse av vannkraftverk. Det kan vi ikke leve med, avslutter Kroepelien.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: