Energi Norge

Innhold

Norge binder sitt klimamål til EU

Nyhet, Strømmarked, Energibruk og klima

Publisert

Ola Elvestuen står foran en trikk. Foto

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener den nye klimaavtalen med EU er ambisiøs. Foto: Venstre

EU, Island og Norge er enige om prinsippene for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmål for 2030. Avtalen forplikter Norge til å redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent.

Avtalen ble forhandlet frem av klima- og miljøminister Ola Elvestuen under klimatoppmøtet i Katowice i desember. EU, Island og Norge ble da enige om prinsippene for en klimaavtale, som gjør at Norge vil oppfylle Paris-avtalens mål sammen med EU. 

EUs klimaregelverk består av tre pilarer

  • Kvotesystemet som dekker utslipp fra industri og petroleum er vi allerede en del av. Dette samarbeidet videreføres.
  • Forordningen om innsatsfordelingen dekker utslipp fra transport, oppvarming av bygg, jordbruk og avfall. Regelverket fordeler innsatsen i å kutte klimagassutslipp mellom landene. Alle får et bindende utslippsmål. Norge vil få et utslippsmål om å kutte utslippene med 40 prosent i denne sektoren.
  • Regelverket for bokføring av skog- og arealbruk gir regler for hvordan opptak og utslipp skal beregnes. De samlede utslippene av klimagasser fra skog- og arealbruk skal ikke overstige opptaket av klimagasser.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Norge må redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent innen 2030, men kan velge selv hvordan utslippskuttene skal gjennomføres.

– 1,5 graders rapporten fra FNs klimapanel viser at det haster for å beholde verden slik den er i dag. Avtalen understreker at EU, Island og Norge står sammen om en ambisiøs klimapolitikk, sier Elvestuen i en pressemelding.

Norge må holde seg til et klimabudsjett, enten gjennom reduksjoner i nasjonale utslipp eller ved å bidra til kutt i andre europeiske land. Forpliktelsen kan også oppfylles ved en begrenset bruk av kvoter fra kvotesystemet eller samarbeid om utslippsreduksjoner med andre EU-land.

– For fornybarnæringen har det vært viktig med en forpliktende avtale som binder oss til klimareduksjoner. Dette gir økt forutsigbarhet for lønnsomme investeringer i fornybar energi og elektrifisering av nye samfunnsområder, sier konstituert administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Rammen for klimaavtalen
  • EU har nettopp besluttet et nytt styringssystem for energi- og klimamålene, og Norge vil rapportere på klimamålene gjennom dette systemet.
  • Norges avtale vil gjelde frem til 2030, og det er ingen automatikk i at det vil lages en ny avtale etter det. Grunnen til det er at avtalen legges under EØS-avtalens "protokoll 31" om frivillig samarbeid.
  • Hovedprinsippene for avtalen er klare. EU og Norge er dermed enige om å nå starte de formelle prosessene for avtalen. Første steg er at EFTA-landene vil sende et avtaleutkast til Europakommisjonen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: