Energi Norge

Innhold

Nye krav til klimavennlig transport i Europa

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

To unge damer står og snakker sammen mens en elbil lader. Foto

EU har satt nye krav til offentlige innkjøp av klimavennlige kjøretøy i Europa. Foto: Shutterstock

Etter forhandlinger i EUs institusjoner, ble det forrige uke enighet om nye klimakrav for offentlige innkjøp av kjøretøy i Europa. Målet er satt til 33-66 prosent i 2030.

Kravet er en del av Innkjøpsdirektivet the Clean vehicles directive. EUs instituasjoner er nå enige om at mellom 33 og 66 prosent av offentlige innkjøp av kjøretøy skal være klimavennlige i 2030. Grunnen til at målet er såpass bredt er at kravet vil variere fra land til land, avhengig av bruttonasjonalprodukt og befolkning.

Innkjøpsdirektivet peker også på delmål for andelen klimavennlige kjøretøy i tre ulike kategorier:

  • Busser i 2030: 33-66 prosent
  • Lastebiler i 2030: 7-15 prosent
  • Biler frem til 2030: 18,7- 38,5 prosent
  • Biler fra 2025: Kun nullutslippsbiler vil telle i målet (el- og hydrogenbiler)

– Vi anser de mange delmålene som en seier for oss som ønsker å få til en så høy elektrifisering som mulig. Norge skal trolig levere til kravet på 66 prosent, men det er for tidlig å si helt sikkert ettersom dette vil bli gjenstand for forhandling mellom Norge og EU, sier Head of European Office Eivind Hodne Steen i Energi Norge.

Både offentlige institusjoner og selskaper vil måtte oppfylle disse målene. Direktivet utvides også til å gjelde kollektivtransport, avfallshåndtering, postleveranse, leie og leasing.

Målene som nå er satt krever at elektrifiseringen av alle kjøretøykategoriene må starte i hele Europa.

Lese mer her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: