Energi Norge

Innhold

Om å bake – og dele – kraftkake

Nyhet, Strømmarked, Energibruk og klima

Publisert

Hydro sitt anlegg i Røldal-Suldal kraftverk

Samfunnsnyttige kraftkabler bør ikke stoppes av fordelingshensyn. Da mister vi muligheten til å bake en større kraftkake med våre fornybare og klimavennlige ingredienser, skriver Toini Løvset. Foto: Norsk Hydro ASA

Debatten om kraftkabelen NorthConnect handler nesten bare om priseffekter for norske strømkunder. Men den bør handle om mye mer enn det, skriver Toini Løvseth i dette innlegget.

En gruppe offentlig eide kraftselskaper har søkt konsesjon for å bygge ny kabel til Skottland. NVE la forrige uke frem sine vurderinger av prosjektet. De anslår at kabelen vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 8,5 milliarder kroner, først og fremst fordi verdien av den norske vannkraften blir større. Den samme vannkraften som gir 50-60 milliarder i inntekter til norske kommuner og staten hvert eneste år, og er med på å finansiere norsk velferd. 

Toini Løvseth

Toini Løvseth, dirketør for marked i Energi Norge.

I tillegg vil kabelen bidra til å kutte i størrelsesorden to millioner tonn CO2-utslipp hvert år, ifølge britiske myndigheter. Miljøorganisasjonen Zero mener dette er det mest effektive og lønnsomme klimatiltaket norske myndigheter har tilgjengelig akkurat nå. Kort og godt fordi energisamarbeid over landegrensene er helt avgjørende for å fase ut fossil energibruk i Europa.

Det handler altså om å bygge et klimavennlig energisystem for fremtiden. Og om å bake en større inntektskake for det norske samfunnet. Så kommer spørsmålet om hvordan kaken skal deles. Den nye kabelen vil ifølge NVE kunne føre til at strømprisen øker med 1-3 øre per kilowattime. Det utgjør mellom 13 og 40 kroner i måneden for en vanlig husholdning. Ikke fra dagens nivå, men fra det som måtte bli strømprisen når kabelen kommer i drift etter 2024. Prisen kan komme til å bli lavere enn i dag, grunnet et økende kraftoverskudd i Norden. NVE venter uansett et prisfall i perioden 2025-2030.

Derom prisene likevel går opp, har staten flere virkemidler for å skjerme både den kraftintensive industrien og vanlige strømkunder. For den første gruppen må en ny avtale for CO2-kompensasjon uansett komme på plass. Det støtter vi helhjertet. For den andre gruppen er det fullt mulig å senke den såkalte elavgiften, som i dag ligger tett oppunder 16 øre per kilowattime. Om avgiften reduseres med tre øre, vil det dekkes inn med god margin av merverdiavgift, skatteinntekter og utbytte.

Samfunnsnyttige kraftkabler bør ikke stoppes av fordelingshensyn. Da mister vi muligheten til å bake en større kraftkake med våre fornybare og klimavennlige ingredienser. Regjeringen har langt bedre oppskrifter tilgjengelig for å sikre sosial rettferdighet og trygghet for industriarbeidsplasser.

Toini Løvseth
direktør for marked
Energi Norge

Innlegget ble publisert i Dagsavisen 19. desember 2019