Energi Norge

Innhold

Samarbeider for storskala datasenter i Norge

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Tegning over næringsområde. foto

Statkraft har inngått avtale med Haugaland Næringspark om å utvikle og markedsføre et område for storskala datasenteretablering. Foto: Haugaland Næringspark

Statkraft og Haugaland Næringspark inngår samarbeidsavtale om å tiltrekke storskala datasentre til Haugesundsregionen.

Haugaland Næringspark disponerer rundt 5.000 dekar (mål) ferdigregulert næringsareal for industriutvikling. Statkraft har inngått avtale om å utvikle og markedsføre 600 dekar rettet mot storskala datasenteretableringer.

Norske myndigheter utarbeidet i 2018 en egen strategi for hvordan Norge skal etablere seg som datasenternasjon. Den økende mengden data som samfunnet trenger og må ha kompetanse på i behandlingen av, gjør at dette er et viktig satsingsområde. Norge trenger nye næringer og arbeidsplasser.

– Haugaland Næringspark har en sentral beliggenhet på Vestlandet, og har en beskaffenhet vi mener vil kunne være av interesse for både nasjonale og internasjonale datasenteraktører. Næringsparken selv, dets kommunale eiere og Haugaland Kraft har alle vært svært positive til dette prosjektet, og vi ser frem til å arbeide sammen for å lykkes i å tiltrekke denne nye industrien til Norge og Vestlandet», sier leder for Statkraft sin satsing på datasenter, Atle Haga.

Statkraft solgte tidligere i år en stor tomt til Google i Telemark.

– Dette betyr nye grønne arbeidsplasser til Norge og til regionen vår. Målet er å styrke teknologimiljøer og økt satsing på digitalisering. Med Statkraft på laget får vi en ekstra muskel rettet mot denne satsingen, også internasjonalt, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: