Energi Norge

Innhold

Sommerfest med ny rapport om elektrifisering

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Elektrisk fly i luften. Illustrasjon

Heart Aerospace utvikler elektriske passasjerfly og på Energi Norges seminar 22. mai kommer administrerende direktør Anders Forslund for å fortelle om skandinavisk samarbeid om elektrifisering av luftfart. Foto: Heart Aerospace

Kan elektrifiseringsteknologi bli Norges nye eksportindustri og bidra til nye arbeidsplasser? 22. mai lanserer Energi Norge ny rapport om verdiskapingspotensialet knyttet til elektrifisering.

– Rapporten beskriver hvordan elektrifisering ikke bare er en nødvendighet for å omstille energisystemet i en bærekraftig retning, men også hvordan det er en mulighet til å skape grønn økonomisk vekst, sier prosjektleder Kristian Blindheim i Energi Norge. 

Utfordring – og muligheter

Verden står overfor et stort felles problem i form av menneskeskapt global oppvarming, og det kreves betydelig omstilling for å nå klimamålene. Denne omstillingen er en stor utfordring, men den innebærer også store muligheter.

– Norge har kommet lengre enn alle andre land innen elektrifisering, og de lette tingene som å elektrifisere oppvarming, matlaging og mye av industrien har vi allerede løst. Nå må vi i gang med mer krevende områder som sjøfart, luftfart og veitransport – og vi må utvikle et fremtidsrettet kraftsystem som kan levere strøm til alt sammen, sier Blindheim.

Dette gir Norge muligheter til å utvikle ny teknologi her hjemme, før den globale etterspørselen tar seg opp og det skapes et eksportmarked.

Rapport, konsert og fest

Bli med på lanseringen av rapporten på Energi Norges seminar på Stratos 22. mai. Seminaret varer fra kl. 15.30 til ca 17.30. Deretter blir det sommerfest og bevertning på Oslos flotteste takterrasse - og konsert med Olje- og energidepartementets husband, Petro Tull!

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: