Energi Norge

Innhold

Vil endre energimerkeordningen for bygg

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Energiforsyning i bygg

Energimerking av bygg skal bidra til økt informasjon om byggets energibruk og mulighetene for å redusere energibruken.

Enova og OED vil endre energimerkeordningen for bygg, med mål om å bedre reflektere utfordringene i energisystemet. Svært positivt mener Energi Norge.

Energimerking av bygg skal bidra til økt informasjon om byggets energibruk og mulighetene for å redusere energibruken.

Siden 2010 har ordningen ført til at utbyggere ofte velger bort fjernvarme og strøm, til fordel for individuelle energiløsninger som solceller og varmepumper. Dette fordi disse løsningene har gitt bedre energikarakter til byggene.

Energi Norge har lenge vært en pådriver for at ordningen bedre skal beskrive bygningens tilstand, slik at det ikke er hvor og hvordan energien produseres som blir utslagsgivende for karakteren. I tillegg er det viktig at ikke elektrisitet til oppvarming fremstår som miljøskadelig, på linje med fossil energi.

Vil gjøre endringer

Nå vil Enova og Olje- og energidepartementet (OED) endre på innretningen av ordningen, slik at byggets effektbehov også blir avgjørende for hvilken energikarakter man får. I tillegg vil de fjerne oppvarmingsmerket, som sier noe om hvor stor andel elektrisitet og fossil energi man bruker til oppvarming.

Torsdag inviterte de aktuelle aktører til et informasjonsmøte, for blant annet å presentere et forslag laget av Multiconsult på oppdrag fra Enova.

– Utfordringene i energisystemet er annerledes enn i 2010 og spørsmål om effekt er blitt mye viktigere ettersom vi blir mer avhengige av elektrisitet på alle områder, sa avdelingsdirektør Toril Svaan i OED.

Tor Brekke i Enova understreket også viktigheten av at energimerkingen er lett å kommunisere til forbrukerne, men at det likevel kan ligge mye informasjon bak et enkelt merke.

Energi- og effektbehov

Forslaget fra Muliticonsult er å gjøre energimerkeordningen til en funksjon av levert energi og byggets maksimale effektbehov. Vektingen av de to bestanddelene vil bli avgjørende for hvordan ulike oppvarmingsløsninger slår ut på energikarakteren. Om energi- og effektbehov vektes likt, vil fjernvarme komme svært godt ut sammenlignet med alternativer.

Energi Norge ser det som svært positivt at energisystem og effekt nå vurderes inn i energimerkeordningen, og vil studere forslaget nærmere.

Enova ønsker innspill til arbeidet innen 1. mars.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: