Energi Norge

Innhold

Syv millioner til landstrøm

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Illustrasjon av skip som er tilkoblet landstrøm

18 ulike forprosjekter mottar støtte for å bygge landstrømanlegg i norske havner. Foto: Enova

Enova bevilger syv millioner kroner til 18 ulike forprosjekter for landstrømprosjekter i norske havner. Flere av Energi Norges medlemmer får støtte til sine prosjekter.

Forrige uke kunngjorde Enova at de har tildelt i overkant av syv millioner kroner til forprosjekter i virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner.  

– Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og forprosjekt kan gi bedre beslutningsgrunnlag for å kunne bygge landstrømanlegg som blir lønnsomme i drift. Sluttrapporten fra forprosjektet vil dessuten gi den dokumentasjonen som trengs om aktørene ønsker å søke oss om støtte til selve infrastrukturen etterpå, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en pressemelding. 

Av Energi Norges medlemmer får blant annet Lyse én million kroner i støtte, Troms Kraft får 500.000 kroner og BKK-eide Plug Holding får cirka 320.000 kroner.  

Betydelig potensial 

Forprosjektstøtten skal bidra til sunne forretningsmodeller og bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og andre relevante aktører, opplyser Enova. Forprosjektene vil avklare spørsmål som hvem som skal bruke anlegget, hvor mye strøm som trengs og om det er tilstrekkelig kapasitet i nettet. 

En vesentlig del av energiforbruket til skip skjer når de ligger ved kai, og elektrifisering av skipsnæringen har betydelig potensial for utslippsreduksjon. I Klimakur 2030 kartla Miljødirektoratet at landstrøm kan gi en utslippsreduksjon opp mot 830.000 tonn CO2-ekvivalenter. 

– Dette er tiden for ekstra satsing på grønne løsninger, så det er veldig bra at Enova gjør nettopp det. Mange av de som skal utvikle fremtidens grønne løsninger er utsatt for permitteringer. Da må det tas grep for å holde dem i arbeid og bruke muligheten til å heve ambisjonene på elektrifisering, sier prosjektleder Kristian Blindheim i Energi Norge. 

Ekspertutvalget «Norge mot 2025» skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien 

Mye arbeid gjenstår 

Blindheim presiserer at det fortsatt gjenstår en rekke tiltak for å erstatte fossil energi i transport til havs. Energi Norge har nylig gitt innspill til regjeringen om at kommende tiltakspakker som skal gjenreise den norske økonomien må bidra til å styrke vår grønne konkurransekraft. Der foreslås det blant annet at støttegraden fra Enova til utbygging av lading og landstrøm i havner bør økes fra 50 til 70 prosent. 

– Det blir viktig fremover er å holde trykket oppe på pågående piloter innen hydrogrenskip og at det bevilges mer penger for å sikre fortsatt omstilling innen ferger og hurtigbåter. Samtidig ser vi at det er behov for flere piloter innen smarte nett og i strømmarkedet, og vi må sørge for at det bygges ut ladeinfrastruktur, avslutter Blindheim. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: