Energi Norge

Innhold

Kraftselskapene tar grep for å dempe vårflommen

Flom ved Nomeland. Foto

Kraftselskapene følger værsituasjonen tett for å forberede seg på å ta imot smeltevannet. Foto: Agder Energi

Rekordstore snømengder i fjellet øker faren for skadeflom i vassdragene. Kraftselskapene forbereder seg ved å tappe ned magasinene, slik at de kan ta imot smeltevannet.

Forsikringsutbetalinger etter flomskader er nesten firedoblet etter 2010 og beløper seg nå til 400-600 millioner kroner årlig. Uten den regulerte vannkraften ville skadene blitt mye større, ifølge en rapport fra Multiconsult fra 2018. 

Salten Kraftsamband (SKS), som har 21 vannkraftverk i Salten og Helgelands-regionen, følger værsituasjonen fra dag til dag.  

 Årets vårflom nærmer seg. I feltene som ligger til SKS sine kraftverk, ligger det i år rundt 40 prosent mer snø enn normalt, forteller Cato Sandslett i Salten Kraftsamband.   

Hovedtilsiget fra snøsmeltingen kommer vanligvis i slutten av mai og begynnelsen av juni, men i år er SKS forberedt på at store vannmengder kan komme tidligere.  

 Vi gjør en rekke flomreduserende tiltak og tapper blant annet ned flere inntaksmagasin for å dempe den kommende flommen, sier Sandslett. 

Ekstra koronaberedskap 

Per Storm-Mathisen i Hafslund E-CO forklarer at også de har gjort plass i magasinene til smeltevann fra store snømengder. Kraftselskapet har virksomhet i Hallingdal, Aurland, Valdres, Gudbrandsdalen, Østerdalen og Østfold.  

  Det er lite snø igjen i lavlandet, men rekordmye snø i fjellet. Snøen har også mer vanninnhold enn vanlig, men vi er godt forberedt før årets vårflom. I tillegg til å tømme magasinene, slik at de er klare til å ta imot vann og dempe flommen, har vi sjekket at alle luker og komponenter fungerer som de skal og at vi har tilstrekkelige mannskaper i koronasituasjonen, sier Storm-Mathisen. 

Sør i landet, hos Agder Energi, melder de også om mye snø i fjellet. 

 Våre produksjonsplanleggere, meteorologer og hydrologer følger nøye med på værsituasjonen fra dag til dag. Gjennom vinteren har vi gradvis tappet ned magasinene våre for å gi plass til smeltevannet som kommer. Tørrværet den siste måneden har gjort det enklere å ta ned vannstanden i magasinene og holde det på et lavt nivå, forteller Jon Anders Skau i Agder Energi. 

Beholde fleksibilitet

Energi Norge er opptatt av at nye miljøkrav til vassdragene ikke går på bekostning av muligheten til å regulere vannmagasinene opp og ned, slik at de er godt rustet til å ta imot smeltevann. 

– Vassdrag som brukes til kraftproduksjon kan dempe flomskader ved at vann holdes igjen i magasinene og tappes kontrollert videre. Det har vi gode eksempler på fra tidligere år. Med våtere og villere vær i sikte, blir det ekstra viktig å beholde fleksibiliteten i kraftmagasinene når konsesjonsvilkår skal revideres, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Les også: Vannkraft kan redusere Norges klimarisiko 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: