Energi Norge

Innhold

Norge kan nå klimamålene sine

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Fornybar produksjon

Norske klimagassutslipp gikk ned 3,4 prosent fra 2018 til 2019, mye grunnet elektrifisering av bilparken. Hvis trenden fortsetter, vil Norge ligge i rute til å nå klimamålet for 2020.

Nye utslippstall fra SSB viser at Norge ligger i rute til å nå klimamålene sine. - Nå må vi få på plass flere tiltak, sier Knut Kroepelien i Energi Norge.

Fredag 19. juni lanserte SSB de korrigerte og endelige tallene for norske klimagassutslipp i 2019. Fra 2018 til 2019 har norske klimagassutslipp sunket med 3,4 prosent. Det er det laveste klimagassutslippet i Norge på 27 år. 

I 2019 var utslippene på 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ned 1,7 millioner tonn fra året før. Hvis denne trenden fortsetter og utslippene reduseres med 1,7 millioner også for inneværende år, vil utslippene i 2020 lande på 48,6 millioner tonn. Det er det samme som klimamålet for 2020, vedtatt av Stortinget i klimaforliket i 2008. 

En gjennomgang foretatt av NRK viser at dette i så fall blir første gang Norge når egne klimamål. 

– Det er gledelig at vi ser ut til å kunne komme i mål med utslippsreduksjonen. Tallene bekrefter en tendens vi har sett lenge. Kuttene i fjor skjedde mye innen transporten, og salget av bensin og diesel har i samme periode gått kraftig ned. Derfor er det viktig at regjeringen har opprettholdt tiltak for å elektrifisere bilparken og at man også i det videre sørger for at det er lønnsomt å velge elektrisksier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Økende elbilandel, nedgang i drivstoffsalg

Det samlede salget av bensin og diesel gikk ned 3,7 prosent fra 2018 til 2019, og har for første gang falt tre år på rad. Nedgangen må sees i sammenheng med at elbilsalget de siste par årene har økt betydelig. Nesten alle bestselgermodellene i 2019 var elbiler.

Tidligere har nedgang i drivstoffsalget i hovedsak vært grunnet økonomiske kriser, som Norsk elbilforening skriver om på sin nettside. For første gang noensinne opplever Norge en stabil nedgang i det samlede salget av bensin og diesel. Nedgangen i drivstoffsalget fra 2017 til 2019 er på 336 millioner liter, og fordeler seg slik:

  • 2017: -141 millioner liter
  • 2018: -5 millioner liter
  • 2019: -189 millioner liter

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener at Norge for første gang ligger an til å nå klimamålene sine som resultat av at investeringer og tiltak over flere år endelig begynner å slå ut.

– Dette er resultat av at vi trykker på mange knapper og det endelig begynner å gi utslag. Tiltakene har vært mange, men det tar tid før det løsner. Selv om el-bilfordelene f.eks. har vært der en stund, tar det likevel noe tid før folk får byttet bil, sier Rotevatn til Aftenposten..

Elektrifisering kreves mot 2030 

Innen 2030 skal Norge halvere klimagassutslippene sine. I rapporten Klimakur 2030 blir elektrifisering pekt ut som det viktigste tiltaket for å redusere norske klimagassutslipp. Elektrifisering alene utgjør 34 prosent av det totale potensialet for utslippsreduksjon som er utredet der.  

– Med de gode forutsetningene vi har, er det viktig at Norge setter inn støtet for å redusere utslippene ytterligere. Vi har kommet langt på få år, men vi har fortsatt en vei å gå. Nå må vi få på plass flere tiltak for å komme i mål, sier Kroepelien, som ønsker seg en spesifikk satsing på elektrifisering i tiltakene for grønn vekst i kjølvannet av koronakrisen. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: