Energi Norge

Innhold

Nullutslippskrav i fjordene bør utvides – ikke utsettes

Nyhet, Energibruk og klima

Publisert

Foto: Fullelektrisk ferge på sjøen.

Sjøfartsdirektoratet har foreslått at nullutslippskravet for vFullelektrisk båt. Illustrasjonerdensarvfjordene skal utsettes. Dersom nullutslippskravet skal endres bør heller være snakk om å fremskynde eller utvide det til å gjelde flere norske fjorder, mener Energi Norge. Foto: The Fjord

Vedtaket om nullutslipp i verdensarvfjordene innen 2026 er viktig for å få fart på utviklingen av grønn skipsfart. En utsettelse av vedtaket vil ha negative konsekvenser for teknologiutvikling og elektrifiseringen av norsk industri, mener Energi Norge.

I 2018 vedtok Stortinget enstemmig å innføre nullutslippskrav for skipsfart i de norske verdensarvfjordene innen 2026Nylig har Sjøfartsdirektoratet bedt om å forlenge fristen for nullutslippskravet til "så snart som mulig og senest innen 2030". 

Energi Norge mener at 2026-målet bør bli stående av hensyn til klima, innovasjon og verdiskaping. Dette var hovedbudskapet vårt i et innspillsmøte om saken med Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn tirsdag 30. juni. 

– Kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene bidrar til teknologiutvikling og skaper nye, grønne arbeidsplasser. Å holde fast ved kravet er helt avgjørende for å styrke fremtidig konkurransekraft for norsk industri. Det kutter i klimagassutslipp og baner vei for næringer som vi skal leve av også i fremtiden, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge 

Elektrifisering er blitt normen 

Norge har et stort potensial for omstilling til elektrisitet eller grønn hydrogen og ammoniakk innen maritim transportInnen fergetransport har elektrisk fremdrift blitt normen ved nye anbud. På andre fartøytyper har hybride fremdriftssystemer redusert drivstofforbruket betydelig. 

Uavhengig av hvilken nullutslippsteknologi som driver skipene, vil landstrøm være en naturlig del av fremtidens havner. 2026-målet bidrar til en raskere utbygging av landstrømanlegg, hvilket sparer fjordene for store klimagassutslipp og øker luftkvaliteten ved bosteder langs kysten 

– Kravet om utslippsfrie verdensarvfjorder innen 2026 er et eksempel på en ambisiøs og konkret målsetting. Det er nettopp slik politikk vi trenger mer av for å få fart på den grønne omstillingen og innovasjonen i norsk maritim industri, sier Kroepelien. 

Bør gjelde flere fjorder 

Dersom nullutslippskravet skal endres bør det av klimahensyn heller være snakk om å fremskynde eller utvide det til å gjelde flere norske fjorder, mener Kroepelien. 

– Nullutslippskravet bør utvides til å gjelde flere områder, slik at vi unngår at cruiseskipene bare flytter seg fra verdensarvfjorder til andre fjorder og vi får en form for lokal karbonlekkasje, sier Kroepelien.  

Kroepelien påpeker at vedtaket allerede har hatt stor betydning for bransjen. Maritim leverandørindustri melder at flere konkrete prosjektsamarbeid har blitt igangsatt som følge av det nye kravet. Energi Norge frykter at disse vil bli satt på vent ved en eventuell utsettelse av kravet. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: