Energi Norge

Innhold

Utvalg foreslår mer fornybar energi og flere strømkabler

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Legging av kabel imellem Norge og Danmark for Energinet.dk og norske Statnett.

Klimaomstillingsutvalget foreslår flere utenlandskabler for å skape fleksibilitet i det europeiske energimarkedet. Foto: Statnett

Klimaomstillingsutvalget tar til orde for å bygge ut mer fornybar energi i Norge for å sikre nok kraft til det grønne skiftet, og bygge flere utenlandskabler for å øke eksportinntektene.

Klimaomstillingsutvalget ble oppnevnt av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse i desember 2019, og presententerte 24. september en rapport om hvordan norsk økonomi kan håndtere klimaomstilling i tråd med målene i Parisavtalen.

Utvalget er bredt sammensatt fra akademia, næringsliv og politikk, og ledes av CICERO-direktør Kristin Halvorsen og tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Utvalgets mandat var å beskrive hvordan Norge kan forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en slik omstilling.

– Det er en kjempejobb vi skal gjennom. Det må skje et taktskifte i klimaomstillingen, sier Kristin Halvorsen til E24.

Flere utenlandskabler

Utvalget tar til orde for å bygge flere utenlandskabler. Utvalget mener kablene er nødvendige for å øke energisikkerheten, øke eksportinntektene og gi trygghet til investorer om at Norge er tett integrert i det europeiske strømmarkedet.

I mars utsatte Olje- og energidepartementet behandlingen av NorthConnect-kabelen.

– Det er svært skuffende for norsk fornybarnæring at energiministeren ut fra situasjonen i Stortinget ikke gir konsesjon til et lønnsomt klimaprosjekt, som vil bidra til stor verdiskaping i Norge og derved økt velferd. Det er ingen vektige grunner til å vente, noe NVEs analyser har vist, sa administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Fremhever elektrifisering

«Norge bør legge til rette for en miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig økning i produksjonen av fornybar energi», skriver Klimaomstillingsutvalget. Elektrifisering er utpekt som en av hovedstrategiene i rapporten.

Utvalget begrunner dette med at det vil styrke grønn, eksportrettet industriproduksjon, trekke internasjonale investeringer i kraftkrevende næringer til Norge, og møte forventet økt europeisk etterspørsel etter stabil nullutslippsenergi.

Utvalget foreslår følgende overordnede målsetninger for å utløse elektrifiseringspotensialet:

  • Norge bør sette seg som nasjonalt mål å bli verdensledende som utbygger og leverandør av produkter og tjenester til elektrifisering globalt. Basert på dette målet bør det utformes en nasjonal strategi for å fremskynde løsninger som kan utløse verdiskapings- og eksportpotensialet i elektrifisering.
  • Norge bør legge til rette for en miljømessig og samfunnsmessig bærekraftig økning i produksjonen av fornybar energi for å styrke grønn, eksportrettet industriproduksjon i Norge, trekke internasjonale investeringer i kraftkrevende næringer til Norge, og for å møte forventet økt europeisk etterspørsel etter stabil lav- og nullutslippsenergi.
  • Det bør bygges flere utenlandsforbindelser for å styrke energisikkerheten, øke eksportinntektene og gi langsiktig trygghet til investorer om norsk integrasjon med det europeiske kraftmarkedet.

Les klimaomstillingsutvalgets rapport her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: