Energi Norge

Innhold

Veikart for grønn vekst i norsk fornybarnæring mot 2050

Norges unike tilgang på fornybar energi, kombinert med ny teknologi og høykompetent arbeidskraft kan gjøre oss til verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det er budskapet i fornybarnæringens veikart mot 2050.

I Norge kommer 96 prosent av strømproduksjonen fra vannkraft og vi produserer mer enn vi bruker. Vannkraften er både fleksibel, utslippsfri og konkurransedyktig på pris. Det gir oss et unikt utgangspunkt for å elektrifisere andre samfunnssektorer og dermed kutte utslipp av klimagasser.

– Vi må erstatte piper og eksosrør med strømledninger på alle områder i samfunnet. Det viktigste er transportsektoren, etterfulgt av olje- og gassvirksomheten og industrien. Til sammen står disse sektorene for rundt 80 prosent av norske klimagassutslipp, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Veikartet som ble overlevert til klima- og miljøministeren på Arendalsuka i august 2017, er et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for grønn konkurransekraft. Det inneholder 24 konkrete politikkforslag for blant annet transport, offshoreinstallasjoner, datasentre, industri og byggeplasser.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har tro på Norge som verdens mest elektriske samfunn

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: