Energi Norge

Innhold

Fornybar produksjon

Fornybar produksjon

Publisert

Vannmagasin, flate fjell og kraftmaster som spenner seg over vannet.Foto

Blåsjø. Foto: Martin N.H.

Fornybar produksjon blir stadig viktigere. Reduksjon av klimagassutslipp har blitt et hovedmål i de fleste lands energi- og miljøpolitikk, og fornybar energi er et viktig grep.

Fornybar energi er energi som tilføres jordkloden med solstråling, og som fører til at planter kan vokse, overflaten varmes opp og vær dannes med regn og vind. Der denne energien kan utnyttes til våre daglige energibehov har vi en fornybar energikilde, som solen holder ved like.

De mest aktuelle fornybare energikildene i Norge er rennende vann, vind, plantemateriale (bio) og direkte sol, men også bølger og varme i bakken og i vann kan utnyttes.

Elektrisitet er en form for energi som kan dekke de fleste energibehov, og blir stadig viktigere som energibærer i et moderne samfunn. Ved å produsere elektrisitet (kraft) fra fornybare energikilder får vi en energikjede som ikke gir utslipp av drivhusgasser.

I Norge dominerer kraft fra vannkraftverk, mens vindkraft har et stort potensial.

Fjernvarme er energi som transporteres som varmt vann, og energikilden kan være bio, avfall, spillvarme fra industri, grunnvarme, elektrisitet etc.

Det er viktig, også i Norge, å videreutvikle fornybar energiforsyning fordi vi fortsatt dekker ca. 30  av vårt totale energibehov ved ikke fornybare kilder, i hovedsak oljeprodukter til transport og offshoreindustri.