Energi Norge

Innhold

Veileder - ytelser til vertskommuner

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av to personer som ser på papirer foran Svartevannsdammen

Svartevannsdammen Foto: Sira-Kvina Kraftselskap

Advokatfirmaet Thommessen har utviklet en veileder som skal gi kraftprodusenter og eiere av kraftproduksjonsvirksomhet en oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter.

Hensikten er videre å gi praktisk veiledning i hvordan man bør forholde seg til kommunale myndigheters ønsker og krav om ulike ytelser på ulike stadier i forbindelse med utbygging og drift av vannkraftanlegg.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: