Energi Norge

Innhold

Elsertifikatforslag i riktig retning

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av to fosser nedover en fjellside

Låtefoss Foto: Hardald Hognerud

Regjeringen la onsdag frem forslag til lovendringer i forbindelse med den traktatfestede kontrollstasjonen i elsertifikatordningen. En utsettelse av ferdigstillelsesfristen for nye fornybaranlegg kan være avgjørende for om viktige fornybarprosjekter realiseres i Norge, mener Energi Norge.

Det forslås blant annet å utsette ferdigstillelsesfristen for anlegg med inntil ett år. Dagens frist er 31. desember 2020.

– Det er gledelig at regjeringen ønsker å redusere risikoen den særnorske ferdigstillelsesfristen representerer for norske utbyggere, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Forslaget om en generell fristutsettelse for alle anlegg er imidlertid en annen måte å forsøke å løse utfordringen på enn det fornybarnæringen har foreslått. Energi Norge vil nå vurdere forslaget og levere en egen høringsuttalelse innen fristen 19. januar.

Videre foreslår regjeringen å utvide overgangsordningen slik at også eksisterende kraftverk på mellom 1 MW og 10 MW får rett på elsertifikater. Overgangsordningen gjelder kraftverk med byggestart mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009.

– Vi gleder oss med de kraftverkseiere som nå opplever at tidligere politiske løfter omsider blir oppfylt. Utvidelsen av ordningen innebærer at ytterligere 240 anlegg vil kunne få rett på sertifikater, sier Ulseth.

Økte svenske ambisjoner

Energi Norge er bekymret for svenskenes forslag om å øke ambisjonsnivået for sertifikatsystemet – både ved å innføre et høyere fornybarmål for 2020 og et nytt mål for 2030. Det nevnes innledningsvis i regjeringens høringsnotat at temaet vil diskuteres med det svenske næringsdepartementet. Energi Norge ønsker gjerne å komme med innspill til denne dialogen.

– Vi ønsker at en stadig større del av energibehovet skal dekkes av fornybar kraftproduksjon, men mener at det ikke er behov for ytterligere subsidier for å få til dette, avslutter Ulseth.

Les pressemeldingen fra OED