Energi Norge

Innhold

Fagforum på læringstur til Østerdalen

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av mennesker ute i naturen

Fagforum vassdrag og miljø på ekskursjon til vannmagasiner i Østerdalen. Foto: Geir Taugbøl / Energi Norge

Energi Norges fagforum for vassdrag og miljø var denne uken samlet i Folldal til fagforumsmøte, kombinert med besøk ved ulike damanlegg i Østerdalen. Seksten representanter fra Energi Norges medlemsbedrifter fikk se hvordan Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) driver vassdragsforvaltning.

– Vi fikk se i praksis hvordan GLB – som var vertskap for arrangementet – hadde løst utfordringene som utbygging i vernede områder byr på. Dette hadde god læringsverdi, sier Ragna Flatla Haugland, fagleder for miljø i Sogn og Fjordane Energi (SFE). Hun er fast medlem av fagforumet og var med på turen.

Deltakerne fra Salten i nord til Agder i sør, møttes på Folldal Fjellstue mandag 8. september for å diskutere aktuelle vassdragsmiljøsaker. Her stod naturlig nok høringen av regionale vannforvaltningsplaner høyt på dagsordenen.

Dagen etter gikk turen ut i naturen, der første post på programmet var Bekkelægret og Elgsjø, der GLB i fjor rehabiliterte en dam innenfor landskapsvernområdet. Anleggsveien som ble brukt er tilbakeført til kjøresterkt terreng etter økologiske prinsipper for revegetering.

– Det var interessant å se hvordan bruddet som ble brukt til uttak av stein til Elgsjø, i ettertid er avrundet og tilbakeført til terrenget, sier Flatla Haugland.
Gruppen hadde også en stopp nær Markbulia der de fikk høre om erfaringene med prosjektet om oppdemmig av et kunstig magasin i elva. Saken er nå til behandling hos myndighetene. Turen ble avsluttet ved Savalen som er siste inntaksmagasin til Savalen kraftverk.

Nettverksbygging

Energi Norge ser det som svært verdifullt at medlemsrepresentanter – som har et operativt ansvar i vassdragsdrift – møtes og ser praktiske eksempler og løsninger i felten.

– Seksten interesserte og aktive deltakere tyder på at dette gir merverdi. Det blir også et tettere nettverk gjennom et slikt fellesskap, og nye medarbeidere får en rask introduksjon til fag og verdifulle kontakter. Medlemmene er sjelden vanskelig å be om å holde i slike arrangementer, og denne gangen takker vi GLB  ved Torbjørn og Tore for godt gjennomført opplegg, sier Energi Norges næringspolitiske rådgiver Geir Taugbøl, som leder fagforumet.