Energi Norge

Innhold

Høringsuttalelser til vannregionene

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av vann, fjell og skog

Nibbevatn i vassregion Sogn og Fjordane. Foto: SFE

Energi Norge har sendt høringsuttalelser til de ni vannregionene som har høringsfrist ved utgangen av året. Samtidig er det i et brev til Klima- og Miljødepartementet (KLD) trukket frem noen viktige forhold som bør ivaretas i denne planrunden, samt foreslått forbedringer for neste.

Energi Norge og fornybarnæringen ønsker å bidra til at det i neste fase blir et bedre grunnlag for å gjøre de nødvendige avveininger for å foreslå nye miljømål i norske vassdrag.